371 Majoors. 1689. Philip van Swerin (Schwerin). Comm. 9 December 1692, sinds 25 September. Balthasar Julius van deb Lanken. Comm. 3 Maart 1694, sinds 6 Januari. Antony Hendrik van Offen. 7e Regiment, op Zeeland. - Kolonels. Comm. 29 Mei 1693, sinds 24 April. Andreas van Sparfelt; te voren luitenant-kolonel bij No. 2. Comm. 17 Juli 1697. sinds 1 Juni. George van Gyldensterna; te voren luitenant-kolonel bij No. 2. Luitenant-kolonels. Comm. 20 Juli 1693, sinds 24 April. Bernhard Otto Rehbinder. Comm. 17 October 1695, sinds 18 September. Jean St. Clair; te voren majoor bij No. 3. Majoor. Comm. 26 Jani 1693, sinds 24 April. Gustaaf Adolf Cojet. 8e Regiment, op Zeeland. Kolonels. Comm. 12 Juni 1694, sinds 10 November 1693. Ewald graaf van Hastfer O. 22 Augustus 1697 aan verwondingen bij Namen. Comm. 28 November 1695, sinds 26 Augustus. Coenraad Axel van Wangersheym. Luitenant- kolonels. Comm. 7 Juli 1694, sinds 10 November 1693. C. A. van Wangersheym. Comm. 5 December 1695, sinds 26 Augustus. Isacq Cronström; 1697 luitenant-kolonel bij een regiment op Utrecht (No. 27) (1). Majoors. Comm. 12 Juni 1694, sinds 10 November 1693. I. Cronström. Comm. 28 December 1695, sinds 26 Augustus. George van Hastfer. Cavalerie. Regiment, op Zeeland. Kolonel. Comm. 14 Mei 1694, sinds 1 December. Claus Christoffel van Bar- Majoor. Comm. 14 Mei 1694, sinds 1 December. Pieter van Yolkershoven. (1) Marcus Kook werd door Gustaaf Adolf aangesteld tot muntmeester. In 1667 werden zijne zonen geadeld onder den naam van Cronström (L. de Geer, 16e Bijv.). NEKOV.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1950 | | pagina 385