Dat waren de toen al befaamde Swordfishes, 'stringbags' genoemd, omdat zij tussen de vleugelspandraden vaak de meest vreemde zaken meevoerden. Soms plunjezakken, soms een koffer of twee of soms een fiets. Over de 'stringbag' is een aantal boeken geschreven die de moeite van het lezen waard zijn. Terwijl 860 Squadron deze vliegtuigen vloog, vlogen er marinevliegers bij Britse squadrons aan boord van Britse vlieg kampschepen, o.m. met de befaamde Hellcat en de Corsair, ge duchte jachtvliegtuigen. Na de oorlog besloot de KM een hulp- vliegkampschip te lenen van de Royal Navy, totdat een licht vliegkampschip beschikbaar kwam. Onze eerste na-oorlogse 'carrier1 werd de 'Nairana' die na een tweetal jaren werd terug gegeven, waarna dit schip verbouwd tot koopvaarder nog vele ja ren dienst deed. In dienst bij onze marine had het schip de naam van Schout bij Nacht Karei Doorman die in de Slag in de Javazee sneuvelde en die een groot voorvechter was van een sterke MLD. Daarom kreeg ons tweede en tevens laatste vliegkampschip, dat bij de Britten bekend stond als 'Venerable', ook de naam van Karei Doorman. De boordvliegerij - op zichzelf al één van de meest fascinerende takken van de luchtvaart - is door de MLD bedreven tot 1968. Vandaar dat het interessant is te vermelden dat het Militaire Luchtvaart Museum zich beijvert om naast ander takken van de marinevliegerij zeker ook de boordvliegerij ten toon te stellen. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat we van de Konin klijke Marine in bruikleen krijgen het oude tentoonstellingsmodel van Hr.Ms. Karei Doorman. Momenteel wordt het model grondig opge knapt op het Marinevliegkamp De Kooy en wij hopen het in de loop van 1 983 met een bijbehorende fotoserie in onze expositie te kunnen opnemen. Is het bezoek aan ons Museum nu al meer dan de moeite waard, dén is het dat nog meer. In plaats van boordvliegtuigen als de Firefly en de Seafury, de Seahawk en de Tracker, kwamen van landbases opereren de Neptunes en Atlantics en binnenkort de Orion. Ook is de sedert 1951 in gebruik van de marine genomen helicopter nu ge meengoed geworden aan boord van de moderne fregatten. Die fregatten zouden dan ook met enige verbeeldingskracht heel kleine minivliegkampscheepjes kunnen worden genoemd. In een volgende Nieuwsbrief wordt op bovenstaande aspecten van de marinevliegerij apart ingegaan. H.J.E. van der Kop.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 4