1 april hct ee"t in het Unieke expositie Afy'fER5.--0f;PTQjr 3 ^P/J fqs? Mr SOESTERBERG - Op donderdag tt" *f seizoen 1982 de deuren open van het Militaire Luchtvaart Museum in lipf KfilitQirp on het Kamp van Zeist in Soester- 111 11CL ^UlUlirC g. Het Is nu nog moeilijk te vin- T npUfvaaVf 4 - dcü. zeker voor de bezoekers van. u^u L v ndl L buiten de gemeente, maar' da»q komt binnenkort verandering in MilS61X111 door een meer uitgebreide en duit delijker bewegwijzering. Dat is ook SOESTERBERG - Eind met wordt in het Militaire Luchtvaart we! nodig gezien de toenemend» Museum op het Kamp van Zeist in belangstelling voor het museum Soesterberg een unieke tentoonstel dat vorig jaar door 45.000 menses ling gehouden van schilderijen die werd bezocht. Dat is een verdubbe- betrekking hebben opf de Tweede ling ten opzichte van 1980; er kwa- Wereldoorlog. Ze^ijn gemaakt door men in 1981 drie keer zoveel scho-Cor Hermeier, decorontwerper by len naar het museum, dat een aan- de Nederlandse Omroep Stichting, tal soms spectaculaire aanwinsten De juiste openingsdatum van de ex- aan de collectie heeft toegevoegd, positie alsmede het aantal werken Wie deze. naast de al bekende col-dat te zien is, is nog niet bekend, léctie, wil bekijken, kan tot 1 de-Het is de bedoeling dat de expositie j - gedurende het hele seizoen dat het cember van maandag tot vrijdag"- museum open is, in Soesterberg van 10 tot 16 uur op het Kamp van biyft. Zeist terecht, en als proef ook op, tweede paasdag, koninginnedag,IMIOIIIIIJIIlllllllllllllllllllllllllllllllIlinilllillllllllllI bevrijdingsdag en Hemèlvaarts- vrQuwen de 192(Mg30 5 gen. Verder zUn er enkele antieke _Oe grote trekpleister, de trots en; meubelstukken te zien. paradepaardje van het museum,Het gedeelte dat een beeld geeft 'is ue Lockheed Neptune 201, die in van de Tweede Wereldoorlog is her- originele staat buiten is opgebouwd, zien. Naast de wrakstukken zyn er tussen de twee museumhallen in. enkele vitrines by gekomen met de Het toestel werd vorig jaar op bedoeling het accent van het ber-1 Soesterberg ingehaald en op z*n gingswerk te verleggen naar de be-1 laatste vlucht gesecondeerd door zinning op de offers die in de oorlog twee F-15 straaljagers. Het werd ge- gebracht. Daaraan herinnert deelteüjk gedemonteerd, over de ook het fraai gecaligrafeerde ere- weg naar het museum vervoerd en boek waarin de namen staan ver- daar weer opgebouwd. Binnen in me]d van de gevallenen van de ko- het museum staat een geheel open- nïnklyke luchtmacht en de marine gewerkt gedeelte van eenzelfde: luchtvaartdienst. Als kleinood be- toestel, de 218. Hierdoor krijgt men schouwt men de tekening van de een indruk van het leven aan boord Hawker Hurricane uit de Battle of van het toestel, waarin gedurende Britain, omlyst door de authentieke twaalf uur tien man bivakkeerden handtekeningen van Engelse tydens de onderzeebootbOTtryding..^uchtheldeiL tekening is een ge- De andere delen van de 218 zijn ver-j ^benk van de reünisten van Bridge huisd naar deTechnischei Hogej North Engeland, de eerste Neder- Del^' JfLlandse vliegeropleiding na de oor- vliegtuigbouw ze -als constructie- j0_ voorbeelden te zien krijgen. De Nep-i tunes, waarvan er momenteel nog! NieUw.in hal A is ook de bijdrage drie op Valkenburg vliegen, zyn ver-- van het Koninidyk Nederlands In vangen door de Onons. disch Leger (KNIL). Vitrines met fo- i hal A is de collectie kleding ge-fto's en uitmonsteringen geven hier- perfectioneerd. Er zyn twee vitrines *van een beeld, evenals een collage- gebouwd, waarin dankzy de mede-schilderij dat namens de Indonèsi- werking van het Centraal Museum sche Luchtmacht via personeel van in Utrecht ook kleding is te zien die'het 18 Squadron op Soesterberg werd aangeboden aan het museum. Technische hal In de andere, technische hal, is de verzameling ook geperfectioneerd. Het museum is er trots op de eerste originele constructietekening van de Etrich Taube, een toestel uit 1913, in bezit te hebben. Nieuw is ook de opengewerkte romp van een Thundeijet met werkende onderde len. Er zijn ook twee werkende lan-, dings po ten te zien van een Fokker 8 13 en een Mitchell B-25. Het auto-, mobielmuseum in Assen heeft een. twee-cylinder motor afgestaan, die ooit, voor de oorlog, werd gebruikt in een motorzweefvliegtuig. By dit kleine motortje begint de complete motorenlijn tot en met de achttien- cylinder van de Neptune. Byna alle motoren zyn opengewerkt en daar van werken de meeste. Tenslotte is ook de hoek uitgebreid waarin de ontwikkeling in de vliegkleding. wordt getoond, van het leren jasje tot de overall van vandaag. Er zijn ook vliegtuigstoelen te zien, van het rieten exemplaar uit de Brik van Van Meel tot de schietstoel uit de F 104 Starfighter. Naast al deze aanwinsten heeft het museum er ook een unieke col lectie modellen bij gekregen/ Deze komen van een schenking uit een nalatenschap. Van de 300 modellen zijn er ongeveer 150 op verschillende plaatsen in het museum in vitrines ondergebracht. 'w< r i m - f_IL T v.'".-iw.: Museumis trots op aanwinsten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 5