Het landen geschiedde meestal naast het schip. Was de zee wat ruw, dan maakte het schip eerst een "bocht waardoor het water 'stil viel', waarna het vliegtuig zijn landing maakte. Het koppelen aan de kraan vroeg om een speciale vaardigheid, want anders raakten vingers of zelfs handen klem. Om dat koppelen te vergemakkelijken, vierde het schip naast zich een net uit waarop het toestel dan taxiede. Diverse methoden werden gebruikt en trok ken nogal wat bekijks van de bemanning van het schip. Een ander apart aspect was het brandgevaar dat zo'n vliegtuig opleverde, als het bij acties aan boord bleef. Commandanten waren hiervoor zeer bevreesd. Er zijn gevallen bekend dat daarom dit type boord- vliegtuig domweg buiten boord werd gezet. Nagenoeg alle drijvervliegtuigen van de KLD waren door Fokker gebouwd, ook de zware T-vliegtuigen die als bommenwerper- torpedotoestellen waren afgeleid van het 'landtype'. In het her denkingsboek van de Fokkerfabrieken valt over de drijvervliegtui gen van de MLD veel te lezen. De MID-drijvervliegtuigen hadden nagenoeg alle twee drijvers. Een variatie op het twee-drijvervlieg tuig was het één-drijver toestel. Dit had één grote drijver onder de romp en twee kleine onder de vleugel. Naar zeggen waren deze toestellen zeewaardiger dan de twee-drijvertoestellen. Het was vanzelfsprekend dat naarmate er vliegkampschepen kwamen en de helicopter zich ontwikkelde, de drijvervliegtuigen, evenals de vliegboten een bescheidener rol kregen toeoedeeld. Zij verdwenen uit nagenoeg alle marines. Nu zijn drijvervliegtuigen nog in gebruik in de merengebieden in Canada en Zuid Amerika en elders waar zij speciale taken hebben. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat drijvervliegtuigen eens het wereldsnelheidsrecord voor vliegtuigen vestigden. Maar dat is een apart verhaal, waarover de volgende keer meer. H.J.E. van der Kop NXEUWSBRIEFJES Donateursdag 1982. Noteert u vast dat wij op zaterdag 30 oktober a.s. onze jaarlijkse donateursdag zullen houden. Naderegegevens in de volgende Nieuwsbrief. Starfighter-film. Over een paar jaar zal de F-104G tot luchtmacht historie zijn geworden. Vooruitlopend daarop zal een fraaie vlieg— film uit de cockpit van de F-104G- Starfighter worden vertoond op de donateursdag 1982. Ook hierover nadere gegevens in de vol gende Nieuwsbrief. KonH voor de Nieuwsbrief. Voor diegenen die een bijdrage menen te hebben-voor onze Nieuwsbrief of een reactie of suggestie willen inzenden, staat het redactie-adres in de kop van deze Nieuwsbrief. Onderwerpen waarover we u berichten in volgende Nieuwsbrieven: - De in het museum tentoongestelde vliegtuigwrakstukken uit de Tweede Vereldoorlog - Overzicht van het totale museumbezit, waarvan helaas - door ruimtegebrek - niet alles tegelijkertijd in het museum kan worden getoond - Informatie over individuele vliegtuigen die in het museum te zien' zijn. - 4 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1982 | | pagina 4