Redactie-adres: Nummer 4 Jacob Catslaan 18 3931 VE Woudenberg januari 1983 Tel 03498 - 3496 NOTITIES UIT HET MUSEUM Wat betreft deze notities heeft de nieuwe directeur in middels de pen overgenomen van zijn voorganger en met genoegen plaatsen wij hieronder zijn eerste Nieuwsbrief-bijdrage (Red.;: Om te beginnen wil ik alle Vrienden van ons museum een gelukkig 1983 toewensen; ik doe dit mede namens al mijn medewer kers in het museum. Als nieuwe directeur zal ik uiteraard zo goed mogelijk trachten te voldoen aan de in de vorige Nieuwsbrief gestelde verwachtingen. Een goede samenwerking tussen de Stichting Vrien den en de directie van het museum is onontbeerlijk. Als concrete blijk van deze goede samenwerking hoop ik dan ook op de eerstko mende bestuursvergadering van de stichting het gevraagde 'pied terre' in de directe nabijheid van het museum te kunnen aanbie den. De juiste lokatie is nog (militair) geheim, maar mijns in ziens voldoet deze ruimte aan alle door het bestuur gestelde eisen: een kleine vergaderruimte, bergruimte voor de verkooparti kelen van de stichting etc. De stichting kan dan, om in stijl te blijven, 'en petit comité' bijeenkomen en er is zelfs een telefoon aansluiting aanwezig! Ook blijft het reeds door mijn voorganger gedane aanbod van kracht om ruimte ter beschikking te stellen voor een win keltje bij de ingang van Hal B. De bezetting is natuurlijk een probleem, maar misschien is dit in onderling overleg op te los sen, al was het maar op speciale hoogtijdagen zoals Hemelvaarts dag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag etc. Gedurende de sluitingsperiode van 1 december 1982 tot 1 april 1983 (we zijn dan wel open voor groepen) gaan wij er hard tegenaan om enige plannen nader uit te werken. In de eerste plaats zal er speciale aandacht worden besteed aan de periode 1920-1940. Een grote expositie over deze periode zal worden op gebouwd vanaf de Farman tot de gedachtenishoek. De hele achter wand zal daartoe worden voorzien van luifels met spotlights. De 'expositieruimte' (waar o.a. Cor Hermeier heeft ge- exposeerd) wordt omgebouwd tot briefingroom. Aangezien we nu in het gelukkige bezit zijn van een filmapparaat en een diaprojector kunnen luchtvaartfilms worden vertoond, alsmede nog samen te stellen diaseries van o.a. de geschiedenis van de Nederlandse militaire luchtvaart. Vooral groepen kunnen op deze wijze worden geïnformeerd alvorens ze het museum ingaan. De Fokkergalerij wordt uitgebreid en verhuist naar Hal B. Over de Fokker D VII worden nieuwe onderhandelingen geopend. EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 1