Ook wordt er in Hal B een 1vliegercentrifuge1 uit de jaren dertig opgesteld en een zogenaamde evenwichtsstoel U ziet, het museum leeftI Over de uitbreiding en een eventuele wisseling van de vliegtuigcollectie hoop ik u in de volgende Nieuwsbrief uitgebreid te informeren. J.A. Boon (Directeur Mil. Luchtvaart Museum) DE VLIEGTUIGEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Onder bovenstaande kop gaat in deze Nieuwsbrief een nieuwe rubriek van start waarin we per aflevering een museum vliegtuig uitvoerig bespreken. Het eerste vliegtuig dat we gaan behandelen, wordt de Fokker S-11 Instructor met registra tienummer E-22 die in Hal B van ons museum staat. Maar dét ge beurt in de volgende Nieuwsbrief; bij de start van deze rubriek geven wij u eerst een totaaloverzicht van de vliegtuigen van ons museum. De Nieuwsbrief-redacteur prijst zich gelukkig dat hij voor deze rubriek als vaste 1 schrijver1 heeft kunnen aantrekken Sergeant-Majoor J. (Koos) van den Berg. Deze is als Hoofd Docu mentatie en Informatie verbonden aan de Sectie Mil. Luchtvaart historie van onze luchtmacht. Zijn deskundigheid én enthousias me staan er borg voor dat de rubriek 'De vliegtuigen van het Militaire Luchtvaart Museum' een waardevolle bijdrage zal vor men in komende Nieuwsbrieven. J.F. Algera Fabriek en type Registratie Bijzonderheden Auster Taylorcraft) A.O.P.Mk.III R-55(8A-13) Auster J-1/Mk.V Avro 652A Srs.2 Anson C.Mk.19 Beech D-18S (T-7) Navigator De Havilland DH-82A Tiger Moth De Havilland DH-89A Dominie De Havilland Canada U-6A (L-20A) Beaver Farman F.22 Fokker S-11 Instructor Fokker S-14 Machtrainer Fokker S-14 Machtrainer Gloster Meteor F.Mk.4 Gloster Meteor T.Mk.7 Gloster Meteor F.Mk.8 Grumman S-2A Tracker Hawker Hunter F.Mk.4 FH-NET D-26 G-10 A-10 V-3 S-9 LA-1 6 E-22 L-11 L-17 1-69 1-19 1-189 160 N-122 ex R-11 in opslag geschonken door RAF voor TV-opnames tijdelijk I-BEE voert naam 'Gel derland 1 in opslag replica in bruikleen naar Fokker-V/ oensdre cht in bruikleen naar Aviod ome-S chi phol gemodificeerde S-2A genoemd S-2N in opslag - 2 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 2