een pers ontvangst gehouden m.b.t. de presentatie van ons mu seum op de manifestatie •Techniek in vrije tijd* (Bernhardhal 5 t.e.m. 8 mei). Dit leverde onder meer een interview op over het museum in AVRO's Radiojournaal van 31 maart. Verschillende VW*s werden benaderd en het museum is al in diverse dagtours opgenomen. Raar verwachting zal het aantal bezoekers dit jaar aanzienlijk stijgen, waarbij afgezien van alle nieuwe trekplei sters het feit dat geen entree wordt geheven zeker een rol zal spelen. J.A. Boon (Directeur Mil. Luchtvaart Museum) VLEUGELS VAN DE MARINE LUCHTVAARTDIENST De North American B-25 Mitchell. In de Tweede Wereldoorlog werd dit vliegtuig nagenoeg op alle fronten door de gealli eerden ingezet. Vliegend personeel bewonderde zijn vliegeigen- schappen, zijn incasseringsvermogen en betrouwbaarheid. En voor de vijand was de Mitchell een zeer gevreesde verschijning, of hij nu in strakke formaties bommenpatronen uitwierp, of als enkele laagvliegende aanvaller het leven van Japanse scheep vaart zuur maakte. Zowel onze MLD als de Militaire Luchtvaart van het Kon. Ned. Indisch Leger (ML-KNIL) vloog met diverse typen van dit toestel. Squadron 320 van de MLD vloog ermee in RAF- verband v<5<5r, gedurende en na de invasie in Normandië en ver wierf erdoor onvergetelijke faam. En dit was niet minder het geval met het 18e Squadron van de ML-KNIL, dat voornamelijk •anti-shipping' operaties uitvoerde vanuit Noordwest Austra lië. Over beider verrichtingen zijn boeken en publicaties ver schenen die zeker de moeite van het lezen waard zijn. In dit bestek wordt volstaan met het vliegtuig, de Mitchell. Maar eerst verdient een operatie nog aandacht. Dat was toen het Amerikaanse vliegkampschip USS 'Hornetop 18 april 1942, in de donkerste dagen van de oorlog tegen Japan, een 16-tal Mitchells afvloog om een aanval te doen op Tokio. De voor die tijd zware B-25*s waren met een kraan aan boord gehesen. Ze zouden door middel van een vrije start gelanceerd worden om op Tokio een bomaanval te doen; vervolgens zouden ze naar het bevriende Nationalistisch China vliegen. Lt-Col Doolittle en zijn mannen moesten echter eerder starten, omdat zij door een 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 4