De E-22 tijdens de Open Dag KLu 1973 op de Vliegbasis Deelen, 30 juni 1973 (foto Fred Roos) Hierboven trof u, zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief, de eerste beschrijving aan uit de serie 'De vliegtuigen van het Militaire Luchtvaart Museum'Na een aantal afleveringen zult u bemerken dat niet iedere beschrij ving zo uitvoerig zal zijn als deze eerste. Van sommige vlieg tuigen zijn nu eenmaal veel gegevens beschikbaar, van andere typen aanzienlijk minder. Vandaar de volgende vraag: Mochten er onder de lezers van deze rubriek personen zijn die over aanvullende informatie beschikken, dan houd ik mij hiervoor van harte aanbevolen. Bij voorbaat hartelijk dank. J. van den Berg (Sectie Mil. Luchtvaarthistorie) Op de volgende bladzijdenog meer NIEUWS BRIEFJES C;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 9