n. WoT-mpn HF-22 met rpHatratle LA-16 In 1977 vond. in het automuseum 'Autotron' te Drunen een tentoonstelling plaats die speciaal gewijd was aan de ^roemde Nederlandse Spijker-automobielen, producten van de voormalige N V. Nederlandse Automobiel- en Vliegtuigenfabriek Trompenburg ,_ai.OTj0TT, Tiidens die Spijker—expositie ontstond het idee om ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Koninklijke ^ht- macht en het 10-jarig bestaan van het Luchtmacht Museum in 1978 opnieuw een tentoonstelling te doen plaatsvinden waar n Trom penburg/Spijker wederom een belangrijke plaats zou innemen. Trompenburg had in 1915 opdracht gekregen een aantal Far- man F-22 vliegtuigen in licentie te vervaardigen voor de Lucht- vïrtafdeling (L.V.A.Ook ontwikkelde Trompenburg een eigen Vliegtuig, de Spijker 7-2, een lestoestel waarvan er 58 aan de T V A en 20 aan de Koninklijke Marine werden geleverd. Vanuit deze wetenschap ontstond een samenwerking tussen de Kon. Lucht macht, het Luchtmacht Museum en het 'Autotron Dit leidde to een grote tentoonstelling in het 'Autotron van 21 maart oot ^0 september 1978. Het hoogtepunt van die tentoonstelling was de bouw C een Trompenburg/Flrmé® F-22 replica die tegenwoordig in ons museum staat. Voor de Farman-replica werd de registratie LA-16 gekozen, omdat in zijn bouwjaar 1978 de luchtmachtgelederen werden ver sterkt met de eerste F-16 vliegtuigenDeromp-envleugeloon- etructie van de LA-16 werden vervaardigd door de heer W. Sas. Dp linnenbekleding werd aangebracht door de schilder swer.ip-.aafc vL ^V?b S^estSfberg. In Frankrijk werd een Gnöme motor aange kocht die geheel werd gereviseerd door de motorenwerkplaats^vlo Soesterberg. De heer Funcke van Fokker vervaardigde de geh-e-. houten propellerEet vliegtuig 1» m he in Drunen, maar in bruikleen afgestaan aan het Militaire Lucn. vaart Museum. De echte LA-16 werd afgeleverd op 30 oktober 1915; zijn constructienummer was F 6. Dit vliegtuig maakte deel uit van pen serie van 7 Farmans die werd besteld bij de firma „rompen- b^g oer c^rlct ^27 mei 1915. De prijs per vliegtuig was f8 000 - (let wel; dit was de prijs z<5nder motor en schroef). De*LA-16 werd geleverd met een GnÖme rotatiemotor van 80 pk. In 1919 werden de overgebleven Farmans door de nieuwe commandant Kolonel J.H. Hardenberg uit de sterkte genomen en wegens o- bruikbaarheid door ouderdom afgeschreven. Met de LA-16 gebe - de dat op 1 november 1919. - In totaal zijn er 15 Farmans geleverd aan de L.V.A. De eerste vier daarvan werden gebouwd bij ae 6 - Maurice Farman te Billancourt, Frankrijk. Dit waren de LA-o, -8 en -9 waarvan de laatste twee na het uitbreken van de vijan delijkheden in 1914 naar Nederland werden gesmokkeld. oen leve ring uit Frankrijk niet meer mogelijk bleek, kon men gelukiig te rugvallen op de vliegtuigenfabriek Trompenburg. Hier^werden in 1915 en 1916 elf Farmans F-22 gebouwd voor de L.V.A., deze vl-ipfl-tui^en voerden de registraties LA-10, -11, -15, -'°» iR Tb -20 -21 -26 el -27. Uit brokstukken van verongeluk te machines wérden door de l.V.A. zelf.twee 'nieuwe' Farmans nr^Pbonwd de LA-30 en -32. Ook de Koninklijke Marine nee^- zeven Farmans F-22 in gebruik gehad, waarvan er zes in licentie werden" gebouwd bij Trompenburg. De marine Farmans evenals die van die van de L.7.A. in 1919 buiten dienst gesneld. - - n 4" r* rt 4»

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1983 | | pagina 4