Redactie-adres: Nummer 8 Karei Doormanstraat 36 5463 HG Veghel Januari 1984 Tel 04130 - 67254 VAN vDE VOORZITTER Ook het afgelopen jaar leverde het reilen en zeilen van onze stichting een positief saldo op. In het voorjaar werd via 'direct mailing' de donateurswer ving voortgezet; het resultaat was zeer bevredigend en bracht net totaal van 'vri^hden' boven de 200. Vrijwilligers traden voorwaarts om als toezichthouders de museumleiding bij te staan tijdens de 'feestdagen' waarop het museum in de maanden aoril en mei open was. Zij hebben het enthousiasme en de interesse van de duizenden bezoekers kunnen ervaren. In 1984 moeten wij deze activiteit voortzetten en zo mogelijk uit breiden. Een aantal vrienden meldde zich ook om te helpen bij de verkooo in het stichtingswinkeltje. Ook waren zij actief in onze stand waarmee wij o.a. op de Open Dagen KLu oo de Vliegbasis Deelen en op de beurs 'Techniek in Vrije Tijd' acte de presence gaven. Dank aan allen die zich in 1983 aldus inzetten voor onze stichting en daarmee voor ons Militaire Luchtvaart Museum. Toch moeten wij op dit punt nog ac tiever zijn. Ik meen dat onze stichting in het MLM herkenbaar moet zijn op alle dagen dat het open is voor het publiek. Dit betekent een permanente bezetting van het winkeltje, van waaruit wij ook 'public relations' bedrijven. De museum-direc tie heeft toegezegd de opstelling en de inrichting van ons verkooppunt te zullen verbeteren. Het is daarna aan ons om de zaak te bemannen. Hiervoor hebben we meer vrijwilligers nodig dan thans op de stand-by' lijst staan. Met Uw hulp moet het mogelijk zijn deze doelstelling voor 1984 te reali seren". Meld U daarom aan als vrijwilliger bij M.B. de Roos, Diamantweg 32, 3317 GK Amersfoort (033-631735)Zo doende draagt U bij om 1984 tot een goed en geslaagd jaar voor stichting en museum te maken. Gaarne wens ik U een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe. H. Dieters NOTITIES UIT HET MUSEUM Het moet zo langzamerhand wel bekend zijn dat wij gedurende de winterse sluitingperiode nu niet bepaald met een winterslaap bezig zijn. Ook dit jaar wordt er weer hard gewerkt om de nodige verbeteringen aan te brengen, terwijl hier en daar de expositie veranderd wordt. De verbouwingen zijn dit jaar niet zo specta culair, maar wel ingrijpend en arbeids intensief. Wel spectaculair zijn de veranderingen in de vliegtuigcollectie. We gaan de komst van de F-104 Starfighter aangrijpen om in de technische hal de vol gende vliegtuigbewegingen te laten plaatsvinden. De Gloster Meteor Dual en de EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN hET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1984 | | pagina 1