t REDACTIONELE NOOT STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM PORT BETAALD Secretariaat: VOORBURG Fluitekamp 71 - 3828 WG Hoogland Secretariaat Lt. Kol. b.d. M. G. H. Coolen Fluitekamp 71 3828 WG Hoogland relefoon 033-80.40.25 Postgiro 43 75 078 Voorburg Bankrelatie Nutsspaarbank Rekening nr.: 89.06.28.912 Redactie - adres Karei Doormanstraat 36 5463 HG Veghel Telefoon 04130 - 67.2.54 JULI 1985 Nr.: 14 druk Grafisch Bedrijf Tressel Voorburg 070-868.262 C'84 Vormgeving en druk EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Donateur worden van onze stichting kent kosten en baten. Voor de individuele donateur zijn de kosten f. 25- per jaar. Kijken we naar de baten, dan zien we in de eerste plaats elk kwartaal een „Nieuwsbrief" in de bus vallen, boordevol nieuws over museum, Stichting Vrienden en historische vliegtuigen. Bij de baten mogen we oo de jaarlijkse donateursdag niet vergeten. Verder is er een incidentele korting op bepaalde artikelen die de stichting verkoopt (wellicht is hier in de toekomst meer mogelijkDonateur worden is naar ons dunkt de moeite waard, alleen al wanneer je het-zoals hiervoor - puur materieel beschouwt in termen van kosten en baten. Bekijk je het ook anders, uit een gezichtspunt van warme belangstelling voor de militaire vliegerij en zijn geschiedenis, dan overtreffen de baten de kosten verre. Zo zien wij als vrienden met plezier ons museum bloeien, het museum weet zich gesteund door een actieve, betrokken vriendenclub. Van die actieve vriendenclub en zijn bloeiende museum verhaalt weer deze welgevulde „Nieuwsbrief". Noteert U vast in Uw agenda eerst volgende donateursdag 19 october 1985. Nadere informatie volgt. J. F. Algera

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1985 | | pagina 1