EEN ZEER WELKOM VERJAARDAGSCADEAU Een groot en interessant gezelschap had zich op maandag 1 juli j.l. verzameld in het Militaire Luchtvaart Museum om getuige te zijn van de officiële overdracht van de G.1 nr. 330 aan de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. De lang gekoesterde wens om in het museum de Fokker Jachtkruiser uit de meida gen van 1940 te kunnen tonen ging nu in vervulling. Dank zij de formidabele inspanning van de firma Galvanitas, de Fokker bedrijfsschool en de decorafdeling van de NOS stond het legendarische vliegtuig daar in de Generaal Snijdershal in al zijn grootheid, op ware grootte en tot in detail nagebouwd. De heer Thüring, directeur van Galvanitas en geestdriftige gang maker van het project, die het model aan Luitenant-Generaal de Jong overdroeg, vertelde er uitvoerig en met gepaste trots over. STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM PORT BETAALD Secretariaat: VOORBURG Fluitekamp 71 -3828 WG Hoogland mik*vtman. acretariaat Lt. Kol. b.d. M. G. H. Coolen Fluitekamp 71 3828 WG Hoogland Telefoon 033 - 80.40.25 Postgiro 43 75 078 Voorburg Bankrelatie Nutsspaarbank Rekening nr. 89.06.28.912 Redactie - adres Karei Doormanstraat 36 5463 HG Veghel Telefoon 04130 - 67.2.54 OKTOBER 1985 r.: 15 Druk Grafisch Bedrijf Tressel Voorburg 070-868.262 C'84 Vormgeving en druk EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1985 | | pagina 1