GELEGENHEIDS ENVELOPPEN In het kader van de door de Stichting "Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum", in samenwerking met de Traditiekamer van de Marine Luchtvaartdienst, uit te ge ven serie gelegenheidsenveloppen zal op: 22 APRIL 1987 de 5e ENVELOPPE VERSCHIJNEN Deze zal betrekking hebben op de "Glenn Martin" bom menwerper van het voormalig ML-KNIL. Dit jaar is het juist 45 jaar geleden dat deze Glenn Martins een rol hebben gespeeld bij de verdediging van ons voormalig Nederlands Oost-lndië tegen de Japanners. De enveloppen kunnen besteld worden f 5,00 per stuk door storting op postbank nummer 78.5.99 of bankreke ning nummer 50.55.10.081 t.n.v. H.J. de Jong te Spijke- nisse, onder vermelding: enveloppe nr. 5. Verzending zal plaats vinden in de 4e week van april 1987, enveloppen besteld nè 1 mei 1987, dienen ver hoogd te worden met f 1,00 verzendkosten. Van de enveloppe nr. 3, Fokker T-V bommenwerper en nr. 4, Fokker C-X jachtverkenner zijn nog exemplaren verkrijgbaar f 7,00 per stuk. Bij bestelling, via een der bovengenoemde rekeningen s.v.p. duidelijk vermelden welke envelop men wenst te ontvangen. Albums Voor het opbergen van de enveloppen zijn inmiddels al bums verkrijgbaar, die ruimte bieden aan circa 50 enve loppen. Deze albums zijn verkrijgbaar in de Stichtingswinkel "De Brik" te Soesterberg f 27,50 per stuk of door storting van f 32,50 f 27,50 f 5,00 verzendkosten) op een der bovengenoemde rekeningen, onder vermelding al bum. H.J. de Jong MIJMERINGEN van een TOEZICHTHOUDER De B-25's M—461 en M-373 "Meneer, U moet direkt opstaan, want er zijn een paar mensen voor U". Wat katterig kwamen we uit de veren. In de kleine hal van het hotel stonden een paar opge wekte figuren ons op te wachten. "Ze zijn gered!". In deel I en II van dit verhaal lazen we dat sergeant majoor Bieger met de M-461 eerder van Morotai vl trok dan onze M-373. We lezen nu wat Bieger over zijn vlucht naar Makas sar vertelde: Zolang ze boven zee vlogen was het weer uitstekend, maar toen tegen het vallen van de avond de bergen van Celebes opdoemden, fronsten de vliegers de wenkbrau wen. Het zag er niet al te best uit. Onweerswolken staken als reusachtige bouwwerken in de lucht en smolten aan de voet samen met de bergen. Toen ze boven het vaste land van Celebes vlogen, striemden slagregens de ramen van de cockpit en het inwendige van de bommenwerper werd zonder ophou den door de bliksem verlicht. De nacht viel en de Mitchell dreunde eenzaam verder richting Makassar, dat voor de zoveelste keer seinde dat het zicht op Mandai twee tot vier mijl bedroeg, de wolkenbasis 1500 voet was en d' er een lichte regen viel. Het was niet een weerbericht on i over te jubelen, maar toch ook niet zo, dat er aan een lan ding risico verbonden zou zijn. Een half uur vliegen voor Makassar ontdekte sergeant majoor Bieger (de eerste piloot) dat het radio-kompas niet meer werkte. Dat werd een vervelende zaak en zou het vinden van het vliegveld er niet gemakkelijker op maken. Ongeveer dertig mijl ten zuiden van Makassar kwam via de radio de stem van de vliegverkeersleiding aan boord om verder als gids te dienen. Het was toen half negen, nog steeds slecht weer en er bevond zich nog voor anderhalf uur benzine in de tanks. Een vol uur spande de verkeersleiding zich tot het uiterste in het vliegtuig veilig binnen te loodsen, maar het wilde niet luk ken. (Mandai moest trachtten via het geluid van de moto ren de positie van het vliegtuig te bepalen. Bieger en z'n mannen konden niets anders ontdekke dan een inkzwarte duisternis en Makassar zag maar steeds geen navigatielichten of hoorde een geluid van de motoren. Een nachtstart met een B-25 deel III (vervolg op deel II in Nieuwsbrief nr.20 - jan. 1987)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1987 | | pagina 4