De B-25J, M-433 boven Indië op het eind van de jaren veertig. stuks. Nog 72 B-25J's werden er na de oorlog gebouwd dus in feite totaal 4390. DeJ was in feite het type H maar nu weer met een glazen neus voor de navigator/bommen- richter en naast de door hem bediende 0.50 nog twee vaste mitrailleurs 0.50 welke, naast de 4 mitrailleurs in 'pods', door de piloot werden afgevuurd. Er kwam een bemanning van 6 koppen. Deze serie bevatte 800 B-25J's met een dichte neus waarin acht vaste mitrailleurs 0.50 waren geplaatst en later in Indië 'strafers' werden genoemd. Billy Mitchell, die voor zijn ideeën in de twintiger jaren rechterlijk veroordeeld was geweest, kreeg postuum de rang van brigade generaal. Nu nog even een overzicht van hoeveel B- 25's we nu feitelijk hebben gehad. Eerst het ML-KNIL. We waren gebleven bij het annuleren van de bestelling voor 162 B- 25 C's, die zou worden vervangen door de land-lease leveranties. In januari 1942 (dus kort voor de capitulatie van Nederlands- Indië) kreeg men een noodtoewijziging van 60 B-25 C's. Enkele van deze toestellen zouden door de ML in Brits Indië in ontvangst worden genomen en de rest in Australië. Alle werden op Hamilton Field in Amerika officieel door NEI (Netherlands East Indies) in ontvangst genomen. 10 Stuks kregen te elfder ure een andere bestemming en er vonden ongelukken plaats. Van de 8 die via Afrika naar India vlogen kwamen er maar korte tijd 5 stuks in handen van de ML en die werden weer afgestaan aan de RAF na de capitulatie van Indië. Bij de 42 die naar Australië vlogen werd het een onoverzichte lijke chaos. 20 Stuks moesten al direct aan de Amerikanen worden overgedragen. Ook hier veranderde de situatie geheel na de capitulatie van Indië. Men had te weinig vliegers en vrijwel geen grondpersoneel om ook maar één Nederlands squadron op te richten. Toch werd in april 1942 het 18e squadron opgricht en ingepast in de organi satie van de RAAF. Het was dus een Nederlands squadron dat echter weer veel RAAF grondpersoneel toegewezen zou krij gen en later veel jonge vliegers van de Nederlandse vliegschool in Amerika zou ontvangen. Hoewel we weinig te bieden 20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 20