Van de penningmeester J Nieuwe boeken in Museumwinkel 'De Brik' Met de 75ste verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht, is 'ons' museum 2 vliegtuigen rijker geworden en wat voor! Zonder de inzet en prestaties van de gever Fokker te willen verkleinen, mag ik onze vrienden toch wel laten weten, dat deze giften niet zonder ons tot stand zouden zijn gekomen. Bij de D. XXI was de bijdrage nog niet geweldig, maar bij de D. VII was het toch het linnen en wat er mee samen hing en niet te vergeten de radiator welke in Amerika gemaakt is. Behalve met deze vliegtuigen zijn we de directie van het museum ook op veel ander terrein van dienst geweest. Deze ontboezeming heb ik nodig om, helaas over de zestig vrienden dringend te vragen hun bijdrage waarvoor ze allang een accept giro hebben liggen, te voldoen. Sommigen vergaten het vorig jaar ook al! Wellicht een reden om voor 400,— lid voor het leven te worden, dan hoeft U er niet meer aan te denken. Onder de naam met beginletter A nog één vriend B 7 M 3 C 1 N 1 F 1 P 1 G 4 R 5 H 10 S 8 I 1 T 1 1 V 5 K 6 W 3 L 5 Kijkt U het nog even na? Mocht U de acceptgiro kwijt zijn, ons gironummer is: 43 75 078 en mocht U het liever per bank doen dan nr. 17.15.85.348 en ik woon in Uden! Vast bij voorbaat mijn dank. H. Doppenberg In de museumwinkel zijn sinds kort de volgende boeken te verkrijgen: - Vlucht door de tijdhet jubileumboek van de KLu, bevattende de 75-jarige geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht over de jaren 1913-1988. Dit boek dient elke luchtvaart-enthousiast te bezitten. Kosten van dit 440 pagina's tellende boek slechts 25,-. - Illusies en incidentendit boek handelt over de Militaire Luchtvaart en de handhaving van onze neutraliteit tot 10 mei 1940, de dag dat de Duitsers ons land binnenvielen. Het beschrijft hoe midden de dertiger jaren onze luchtverdediging vanaf de grond werd opgebouwd, alsmede hoe de Militaire Luchtvaart vanaf september 1939 onze neutraliteit trachtte te verdedigen en de daarbij ontstane conflicten met de Duitsers zowel als met de Britten en Fransen, die ons luchtruim schonden. Het boek is het resultaat van een 10-jarig onderzoek van de Werkgroep Mobilisatie van de Studiegroep Luchtoorlog 1939 1945. Dit boek is voorhands niet verkrijg baar in de boekhandel, daar het een uitgave van de KLu is. Ook dit boek kost 25,-. Beide boeken zijn verkrijgbaar in 'De Brik' te Soesterberg en kunnen NIET SCHRIFTE LIJK worden besteld. Mogelijk een goede gelegenheid om als donateur weer eens het museum te bezoeken. Na de grondige revisie van de afgelopen winter zeker de moeite waard. H.J. de Jong 23

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 23