Evenementenkalender Militaire Luchtvaart Museum in 1988 Gelegenheidsenveloppe 29 augustus: Presentatie door DAF (60 jaar) van een uitgave met militaire voertuigen die de DAF- fabrieken hebben geleverd aan de 75-jarige Militaire Luchtvaart opening foto-exposi tie DAF-voertuigen voor de Militaire Lucht vaart in de wisselexpositieruimte. 16 t/m 30 oktober Nationale Modelbouw Manifestatie georga niseerd door de International Plastic Model Iers' Society (I.P.M.S.) en de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers (N.V.M.). Het motto van de wedstrijd is KLu-75. november/ december Expositie met het werk van de Club van Nederlandse Luchtvaartschilders. In de serie enveloppen, gewijd aan Neder landse schilders van militaire taferelen, een uitgave van de Nederlandse Vereniging ter beoefening van de militaire historie 'Mars et Historia', verschijnt op 20 augustus a.s. de derde enveloppe. Het onderwerp van deze enveloppe is de schilder J.W. van Oorschot. Filatelistische gegevens: Enveloppe: 100 grams papier, 10x19 cm vier kleurendruk. Frankering: Frankeerzegel 65 cent ter herin nering aan het 300 jaar geleden gesloten huwelijk van Willem III en Mary II Stuart. Stempel: PTT handstempel Soesterberg d.d. 20 augustus 1988 en stempel Mars et Historia. Insluiter: Levensbeschrijving en historisch overzicht van het werk van J.W. Oorschot. Bestelling: Door storting van 5,— per stuk op postgiro 31.41.628 t.n.v. H. Muller te Breda, met vermelding van het aantal enveloppen J.W. van Oorschot. Bestellingen dienen vóór de datum van uitgifte in ons bezit te zijn en zullen in volgorde van binnenkomst worden behan deld. Indien de enveloppe is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort. Bestellingen na 20 augustus dienen te worden verhoogd met 1extra per enveloppe. De verzending geschiedt in de week na 20 augustus 1988. De enveloppen nr. 1 (J. Hoynck van Papen- drecht) en nr. 2 (W.C. Staring) zijn nog beperkt verkrijgbaar a 8,—. 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 24