De originele Fokker D. VII nr. 266, welke in de dertiger jaren geruime tijd gebruikt werd als meteo-vliegtuig of 'weerjager'. Het nu in het Militaire Luchtvaart Museum geëxposeerde toestel werd omgebouwd tot tweepersoons cameravliegtuig. In 1936 werd deze Fokker D. VII verkocht aan de bekende stuntvlieger Paul Mantz die er weer een eenpersoonsvliegtuig van maak te. In 1937 vloog Paul Mantz met dit toestel voor de film 'Men with Wings'. Jarenlang bleef het daarna deel uitmaken van de vliegende verzameling antieke vlieg tuigen van 'Movieland of the Air' op Orange County Airport, van Paul Mantz en Frank Tallman. Nadat Paul Mantz dodelijk veron gelukte tijdens de opnamen van de film 'The flight of the Phoenix' kwam de D. VII terecht bij een groep verzamelaars ergens in Ne braska, daarna in het 'Aeroflex Museum' te Newark en uiteindelijk bij 'Wings Wheels', een vliegtuig- en automuseum, aanvankelijk in Santee (South Carolina), laatstelijk in Orlando (Florida). Gedurende de tijd dat het toestel in de USA rondvloog, had het de burger-registratie N4729V. Oorspronkelijk was het de '2528/ 18' van de Duitse Luchtmacht geweest. Enkele jaren geleden kreeg het museum 'Wings Wheels' van de luchthavendirectie van Orlando het zeer dringende verzoek om uit te zien naar een andere lokatie, omdat de museumruimte nodig was voor verdere expansie van het vliegveld. Nu is het verhui zen van een museum met vliegtuigen beslist geen sinecure en uiteindelijk besloot men de vliegtuigen te veilen. Eind 1981 toog de heer Jaap van Mesdag, secretaris van de Stichting Vroege Vogels, die antieke vliegtuigen restaureert op vliegveld Lelystad, naar Orlando, om te kijken wat er zoal te koop was. Tussen de 52 te koop staande toestellen ontdekte hij in een stoffige hoek een eveneens stoffige uit elkaar gehaal de hoop buizen, linnen en een motor, hetgeen bij nader onderzoek een heuse Fokker D. VII bleek te zijn! De authentieke FOKKER werd door Fokker aangekocht en naar Nederland overgebracht en in augustus 1982 tijdelijk in het Militaire Luchtvaart Museum tentoongesteld ter op luistering bij de presentatie van een fotoserie waarop alle door Fokker voor de Nederland se Militaire Luchtvaart gebouwde vliegtui gen staan afgebeeld (nu tentoongesteld als 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1988 | | pagina 5