Mijmeringen van een toezichthouder De Wackett Jeffrey K. Quill in 1959 voor een gerestau reerde Spitfire Mk. Vb. van de Luftwaffe weerstond. Op 11 juni 1936 overleed hij tengevolge van darmkanker. Inzake de verrichtingen van de Spitfire in oorlogstijd en de uitvoeringen, die bij onze luchtmacht in gebruik zijn geweest, heeft de heer Cor Lemstra ons ingelicht in de af leveringen 12 en 13 van de Nieuwsbrief. Voor geïnteresseerden in de complete voor geschiedenis van de Spitfire is er in de loop der jaren een aantal uitstekende boeken uitgebracht, waarvan hieronder enkele titels: Jeffrey Quill: 'Spitfire, a test pilots story'. Alfred Price: 'The Spitfire Story'. John Vader 'Spitfire'. John W.R. Taylor en Maurice Allward: 'Spitfire'. Eric Morgan en Edward Shakladv: 'Spitfire: The History'. Harry van der Meer: 'Dutch Spitfires'. ThijmJ.K. de KaaJ Jc zou weer eens niet naar die foto's in de Indische galerij staan te kijken. Maar weinigen tonen belangstelling voor foto's van de kleine vliegtuigen waaronder de leskisten. Toch zijn het de leskisten, die de basis vormden voor de latere vliegcarrière en zijn ze in het verre verleden de basis voor prestaties in vredestijd maar bovenal in oorlogstijd tot en met de MWO toe, geweest. Het zijn dan ook de vliegers die met waardering en nostalgie terugkijken naar hun vliegoplei- dingen en de daarbij gebruikte vliegtuigen. Nu dringt het eigenlijk pas goed tot me door dat die eerste naoorlogse vliegopleiding in Indië min of meer uniek was. Geen opleiding zoals in vredestijd. Ook geen opleiding zoals in oorlogstijd ver achter het front en zelfs in alle rust op andere conti nenten. Nee, onze vliegopleiding vond vlak achter het front plaats en we vlogen soms boven zwaar geïnfiltreerd gebied, al stonden we er niet bij stil. Bij de Eerste Politionele Actie vlogen de instructeurs met ons opera tionele verkenningen met onze Pipercubs. Later vlogen we solo overlandvluchten be wapend met een Stengun en enkele houders met munitie. We kregen de opdracht mee dat als er wat zou gebeuren wc de naastbij- zijnde Nederlandse militaire post maar op moesten zoeken. Waar die post was stond 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 13