Aankomst op 2 oktober 1946 van de DDL Stig Viking in Nairobi. mtr* vluchtschema te worden opgenomen. Niet alleen in Europa deed de Stig Viking dienst, de machine werd ook op lijndiensten naar Nairobi en Johannesburg ingezet. Op 30 september 1946 vloog ze onder commando van captain E. Damm met 14 passagiers naar Nairobi in Kenya, 's Morgens om 6 uur verliet het toestel Kastrup. Via Hamburg, Frankfort, Strassbourg, Besan<;on en Lyon werd om 10.30 uur het vliegveld van Mar seille bereikt. Om 12 uur werd de vlucht hervat, via El Alamain naar Cairo, waar men om 23.30 landde na 4293 km te hebben afgelegd. De volgende dag om 15 uur trok Damm de machine los van het vliegveld van Cairo. Na 5Vi uur vliegen bereikte men Khartoem, na 1625 km overbrugd te heb ben. De laatste etappe van Khartoem naar Nairobi over 2125 km werd op 2 oktober in 7 uur tijcis volbracht. Een onder leiding van de Deense Prins Axel staande handelsdelegatie vloog met de Stig Viking naar Moskou. Van een op 1 februari 1947 op Kastrup aange vangen vlucht naar Johannesburg keerde de F-17 op 21 februari op het nest terug. De laatste vlucht in dienst van de DDL maakte de Stig Viking op 24 oktober 1947; de volgende dag voerde de maatschappij de machine van haar sterkte af. Op 1 april 1948 verwisselde de Stig Viking het burgerpak voor het uniform van de Deense legervliegdienst en werd daarbij als 67-672 geregistreerd. Voorts werd de naam gewij zigd in Store Björn (Grote Beer). Met deze overdracht was een bedrag van 100.000 Deense kronen gemoeid. Met 3 luchtcame- ra's en telemetrische apparatuur uitgerust werd ze o.m. gebruikt om een wetenschap pelijke missie op Groenland van materiaal en voedsel te voorzien, alsmede voor foto grafische doeleinden ten behoeve van het Deense Geografische Instituut De Store Björn voerde diverse vluchten uit naar IJsland en Canada. Op 6 juni 1949 vloog ze naar de V.S. Gedurende de periode van 1 december 1949 tot 17 september 1952 verrichtte ze diensten voor de Deense Mari ne Luchtvaartdienst, waarna ze op 24 okto ber 1952 werd overgedragen aan het 721 Squadron van de Royal Danish Air Force. In 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 11