33 Na Shoo Shoo Baby en Stig Viking, hier als 67-672 Store Bjorn van de Deense Luchtmacht. 1953 is de Store Bjorn in Nederland geweest voor het brengen van hulpgoederen n.a.v. de stormramp op 1 februari van dat jaar. Store Bjorns militaire loopbaan eindigde op 1 oktober 1953. In 1955 verscheen er een koper, de Babb Co. Inc. van New York. De overdracht vond op 5 april 1955 plaats op Kastrup. De machine werd daarna onmid dellijk doorverkocht aan het in Parijs geves tigde Institute Géographique National (IGN). Een Deense militaire bemanning vloog de machine op 5 mei 1955 naar Parijs, waar ze de Franse registratie F-BGSH kreeg. Het IGN beschikte op een gegeven moment over een vloot van 12 gemodificeerde B-17s, waarmee men opereerde vanaf de 40 km ten noorden van Parijs gelegen basis Creil. In 1944 was op deze basis het hoofdkwartier gevestigd van het Luftwaffe Geschwader Richthofen, dat met Focke Wulf Fw-190 jachtvliegtuigen poogde de overvliegende Amerikaanse B-17 en B-24 bommenwerpers de weg naar Duitsland te versperren. Om haar taak bij het IGN naar behoren te kunnen uitvoeren werd de B-17 ingrijpend verbouwd. Uiterlijk was dit waar te nemen aan de gewijzigde rompneus en enkele vensters in de rompbodem. Na een proef vlucht op 13 januari 1956 was de machine gereed om in actie te komen. Haar taken en die van de andere elf B-17's bestonden hoofdzakelijk uit het behulpzaam zijn bij het calibreren van satellieten, het in kaart bren gen van landstreken zowel in Europa als in Afrika en voor wetenschappelijke doelein den, zoals geofysische en geomagneüsche research. Na ten behoeve van het IGN 882 vlieguren te hebben gemaakt werd de machine op 15 juli 1961 afgedankt en aan de rand van het vliegveld Creil in de open lucht geparkeerd. Volgens het logboek had de machine sinds ze de fabriek verliet 3364 uur en 25 minuten volgemaakt In de winter van 1971/72 ontdekte de Australische historicus en auteur Steve Birdsall op Creil de in deplorabele toestand verkerende machine, waaruit behalve de motoren ook de boordinstrumenten en de apparatuur waren verdwenen. De toegangs deur ontbrak en de vensters waren ondoor zichtig geworden. Bovendien was de romp- neus nogal gehavend. Kortom, Birdsall werd geconfronteerd met een wrak. In een poging om de B-17 van de schroothoop te redden bracht hij z'n bevindingen onder de aan- 12

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 12