De bemanning inspecteert één van de drie Dornier Wal's, de D-23. De Nederlandse Legatie in Rome medege deeld dat het oponthoud wel 14 dagen zal kunnen duren met het verzoek toestemming aan de Italiaanse regering te vragen zolang op het vliegkamp Nisida te mogen blijven. 17 April. De directeur van Aviolanda en de ingenieur van de Lorraine fabriek naar Parijs vertrokken om een nader onderzoek aan de trustlagers in het laboratorium te doen uitvoeren. Donderdag 18 april Om 7.00 begonnen met onderhouds- en controlewerkzaamheden, o.a. het balanceren van alle schroeven. Vrijdag 19 april Om 7.00 uur begonnen en doorgegaan met controle en onderhouds werkzaamheden (verjaardag Z.K.H. Prins der Nederlanden). Bericht ontvangen dat 6 nieuwe tandwielkasten uit Parijs zijn ver zonden. Zaterdag20 april Om 7.00 uur begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de nieuwe tandwielkasten zo snel mogelijk te kunnen monteren. Extra olie en brandstof besteld met het oog op het maken van proefvluchten. Maatregelen getroffen voor het vrijgeven door de douane en het vervoer op zondag. Zondag 21 april Voor zover mogelijk zon dagse dienst. Eén officier en 2 man naar het vliegkamp voor controle van de vliegtuigen. Tandwielkasten aangekomen en naar het vliegkamp vervoerd. Eveneens aangekomen een ingenieur en een mecanicien van de Lorraine fabriek. Maandag 22 april Om 5.30 uur begonnen met voor zover nodig demonteren en op de motoren te passen van de nieuwe tandwiel kasten. De D-23 proefgedraaid, olie ter controle afgetapt en daarna 4 uur proefge- vlogen. De D-21 eveneens proefgedraaid en 20 minuten gevlogen. Dinsdag 23 april Om 5.30 uur met werk zaamheden begonnen. De vliegtuigen ma ken elk 2 proefvluchten tot een totaal van 10 uur per vliegtuig. Na elke vlucht de tand wielkasten grondig geïnspecteerd evenals de smeerolie. 18

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 18