gedropt. Later heeft hij met DAF brandstoftankwagens voor de Koninklijke Luchtmacht ontwikkeld. In Nieuwsbrief 29 wordt verteld dat hij eind 1918 naar Schiphol werd overgeplaatst om dit nieuwe vliegveld mee te helpen ontwik kelen. In de landing op Schiphol ging hij echter prompt op zijn neus staan door de grote drassigheid. Hij had het zien aanko men en had inmiddels de motor afgezet. Bij de toenmalige snelheden was het vliegtuig onbeschadigd (moet je nu eens proberen met een sportkistje). Op Schiphol trof hij vier houten hangaartjes aan, een door de genie gebouwde garage en de verlaten boerderij van de vorige eigenaar. Alle gebouwen hadden geen licht, ook de kazerne niet, die aan de andere kant van de weg lag (zie bijgaande foto). De weg met de bomen is er nog steeds en leidt naar Haarlem. Binnen de uitbouw van de ringdijk ligt een fort, dat later is afgebroken. Nu ligt er de draaibrug naar Amstelveen. Militair gezien lag dit veld prachtig, zo dicht tegen het fort aan en met verbindingen naar de steden. De eerste taak die er lag was het droogmaken van het terrein. Er kwam een ringsloot. De Kruvff knutselde met zes kleine pompen en een aandrijfas van bij de sloop gekochte achterassen van T-Fords plus enkele afge keurde propellers een watermolentje in elkaar. Er kwam wel wat water in de ring sloot, maar niet in de ringvaart. Hij ging het nu grootser aanpakken. In Hoofddorp was kermis geweest. De man van de stoomdraaimolen was bankroet en het spul stond te koop voor 2000,—. Hij kreeg krediet bij de Nederlandse Han- Een luchtfoto van het 'prille' Schiphol, met vier hangars en het fort. (Foto: N.V. Luchthaven Schiphol) 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1989 | | pagina 9