WITHLEY V WELLINGTON STIRLING HALIFAX LANCASTER B 1 als orders van het hoofdkwartier waren ontvangen, er gebriefed moest worden, de juiste bommen enz. moesten worden gela den, waarna in een stroom precies op tijd van talloze vliegvelden werd gestart. Vervolgens werd geklommen naar een bepaalde hoogte en een bepaald aantal verzamelpunten, waarna koers werd gezet in een stroom, waarbij hoogte verschillen botsingen moes ten vermijden. Hoeveel botsingen door onjuiste hoogte of door uitwijkende ma noeuvres fataal zijn geweest, is niet te zeggen. Zij behoorden tot de categorie 'lost due to enemy action' en dat gold ook voor vliegtuigen, die zo onfortuinlijk waren boven het doel bommen te ontmoeten van hoger vliegende wapenbroeders. Deson danks, de vasthoudendheid van Harris maakte hem bij zeer veel van zijn beman ningen geliefd. Hij was het, die hen het zekere gevoel gaf, dat zij door hun inzet de oorlog konden winnen, zonder dat er troe pen aan land behoefden te worden gezet. Churchill en Portal bleven hem steunen, 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 15