Een Focke Wulf FW-190A-7 van de Luftwaffe. Foto: Aerohobby gen voor met Duitse jagers onderling. Ofschoon de RAF zwaar gahandicapt was, konden de Duitsers toch niet overal hun gang gaan. Vliegers van no. 131 Wing, terugkerend van een patrouillevlucht, van gen vijftig raiders op als ze bij hun basis St. Denis-Westrem aankomen, ze halen achttien toestellen neer tegen een eigen verlies van één machine. Enkele jachttoestellen van no. 126 Wing, bezig aan een Fighter-sweep, ontmoeten een aantal Duitsers boven het Reichswald. Na een hevig gevecht keren ze als overwinnaars uit de strijd. De operatie Bodenplatte, bedoeld om de geallieerde luchtstrijdkrachten een vernieti gende slag toe te brengen, was een wanhopi ge gok van de Duitsers. Hoewel de geallieer den een zware slag te incasseren kregen, wisten ze de geleden verliezen binnen veertien dagen volledig te compenseren. In die twee weken werd de geallieerde gevechts kracht verzorgd door één enkele wing, de 122e van de 2e Tactical Air Force met Hawker Tempest jagers, gelegerd op Volkel. Zowel de RAF als de USAAF zaten danig met Bodenplatte in hun maag. Aanvankelijk probeerde men de eigen verliezen te verdoe zelen door het accent te leggen op de door de Luftwaffe geleden verliezen. Omtrent het totaal aantal vliegtuigen, dat aan beide zijden aan Bodenplatte ten onder ging, bestaan geen exacte cijfers. Aan Duitse zijde houdt men het erop, dat de eigen verliezen ±30 96 hebben bedragen, hetgeen neerkomt op ongeveer 300 vliegtuigen. Het merendeel van de geraadpleegde bronnen houdt het erop, dat Bodenplatte de Luftwaffe 300 vliegtuigen heeft gekost, waarvan 97 in luchtgevechten verloren gingen en 129 voor rekening van de luchtafweer kwamen. Het restant is te wijten aan Duitse Flak, brand stofgebrek of ongevallen. De Duitse verlie zen aan jachtvliegers zouden 170 doden of vermisten, 67 krijsgevangenen en 18 gewon den belopen. Tot de gesneuvelde vliegers behoren minstens 20 leidende figuren en 57 azen met elk meer dan vijf luchtoverwin ningen. De geallieerden zouden 40 doden en 145 gewonden te betreuren hebben. Aan RAF zijde werden 144 vliegtuigen vernietigd en 84 beschadigd; de USAAF verloor 134 toestellen, terwijl er 62 schade opliepen. Omtrent het aantal geallieerde vliegvelden, dat door Bodenplatte werd getroffen, lopen de meningen sterk uiteen en spreken diverse bronnen elkaar tegen. Spreekt de ene bron van 13 bases, andere vermelden er 15 of 16 en meerdere zelfs 27. 25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 25