Neptunes waren 30 jaar geleden bij MLD, hier Neptunes P2V7-B (boven) en SP2H. beschikbaar kwamen. Met deze toestellen werden tijdens de gespannen situatie met Indonesië talrijke, met succes beloonde, operaties gevlogen. Nadat op 1 oktober 1962 de souvereiniteitsoverdracht plaatsvond, werd 321 squadron sedert zijn oprichting voor de eerste keer in Nederland gestatio neerd en gingen de vliegtuigen en een deel van het personeel naar 320. Daarna werd het squadron tijdelijk uit dienst gesteld. De komst van het in de NAVO ontwikkelde maritieme patrouille vliegtuig Bréguet ATLANTIC in 1969, betekende ook de weder indienststelling van squadron 321, dat daarmee met talloze vluchten in NAVO- en nationaal verband een goede naam verwierf. Helaas waren er ook enige fatale ongelukken. Eind 1984 werden de Adantics, eerder dan gepland, uit dienst gesteld. 321 squadron kreeg evenals 320 squadron ORION P3C's Update II en daarmee dezelfde taken als 320. Hierdoor is de cirkel weer rond. Terugblikkend op die afgelopen 50 jaren kunnen wij stellen, dat beide squadrons een grote brok luchtvaart- en maritieme ontwik keling beleefden. DeTVIII-Wvan FOKKER was voor zijn taak in 320 niet zo geschikt. Bedoeld als torpe dovliegtuig werd het ingezet voor maritieme patrouilles in en rond de Ierse zee. Evenals de Ansons van 321 squadron had de T VIII- W een te gering bereik en kon met een bewapening (2 mitrailleurs en 300 kg) weinig uitrichten dan aanwezig te zijn en zodoende onderzeeboten onderwater te drukken. De HUDSON werd in allerijl van passa giersvliegtuig tot marinebommenwerper omgebouwd. Voor zijn taak was hij in eerste instantie geschikt met zijn 7 mitrailleurs en 500 kg aan bommen. Daarnaast kwam ook een eenvoudige radar. Zijn prestaties maak ten hem al snel minder geschikt voor aanvallen op vijandelijke scheepvaart. Menig 320'er gruwelt nog van de hoeveel heid flak, die hen tegemoet kwam. Als 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 10