bij von Weilier op HM Signal School. De Columbia lag in Greenock in Schotland. De Royal Navy had een lange-afstandswaar- schuwings radar ter beschikking gesteld voor de Nederlandse oorlogsschepen in Neder lands Indië, maar die radar bleek nog niet aan boord van de Columbia te zijn. De radar lag nog in een magazijn te Glossop. Het vertrek van het convooy van de Columbia was enige dagen vertraagd en daardoor kon Staal er toch in slagen de complete radar, type 79B, aan boord te krijgen. Begin januari 1942 vertrok de Columbia naar Nederlands Indië maar inplaats van in Soerabaja kwam het schip terecht in Colom bo op Ceylon. Na het verlies van Java hadden admiraal Helfrich en zijn staf een hoofdkwartier gevestigd te Colombo. Toen Staal en Riethof zich bij de Admiraal meldden moest er eerst zorgvuldig worden uitgelegd wat radar was. Toen de admiraal het had begrepen kregen ze de opdracht om met behulp van die radartechnieken nu maar meteen na te gaan denken over een dodende straal. Later zei Riethof tegen Staal: 'Had je de Admiraal nu niet wat vriendelijker kunnen uideggen waarom dat nou net niet mogelijk is?' Maar de Engelse Air Vice-marshall, de chef van de Engelse strijdkrachten op Ceylon, werd op de hoogte gebracht dat de Colum bia een lange-afstandswaarschuwingsradar aan boord had en dat de Hollanders ook nog een groep technici hadden die deze radar kon installeren. Staal werd ijlings geroepen bij ene squadronleader Floyd en die bepaal de dat deze radar geplaatst zou worden op een heuvel in het Zuiden van Ceylon op een plek, genaamd Bona Vista en gelegen aan de Noordzijde van de baai waaraan het oude deel van de plaats Galle, de voormalige vesting Galle van de V.O.C., ligt (Zie kaart van Ceylon en foto 3). Na enkele dagen vertrok er 's morgens vroeg een karavaan van vrachtauto's met de com plete radar verpakt in kisten. Behalve een groep van 20 Engelsen ging cr ook nog een afdeling Australische sappers (te vergelijken met onze genie) van 50 man mee. Vlak voor de lunch kwam het hele gezel schap aan boven op de heuvel van Bona Vista. Eenzaam boven op die heuvel stond een katholieke meisjesschool die door sqn. ldr. Floyd was aangewezen als behuizing voor de radar en voor de mensen (Foto 4). Floyd had ons verteld dat de school was geëvacueerd en dat moeder-overste ons verder wel de weg zou wijzen. Maar de school was allesbehalve leeg. Er waren op het eerste gezicht honderden mooie meisjes van 16 a 17 jaar en we zagen de Australische jongens al goedkeurend kijken (In werkelijk heid waren het 50 meisjes en 10 nonnetjes). Moeder-Overste zei dat ze geen transport had kunnen krijgen om de meisjes te vervoeren. Staal bood de hele militaire groep gratis bier en lunch aan in het Oriëntal Hotel in Galle en terwijl iedereen zat te eten en te drinken heeft hij met de beschikbare vrachtauto's snel de hele school laten evacueren. Na de lunch waren alle mooie meisjes weg. Floyd drong aan op spoed. Hij wilde de radar in 6 weken operationeel hebben. In korte tijd hebben de Australiërs een mast gebouwd voor de antenne en binnen 6 weken hadden we de radar in de lucht (Zie foto 5). Aan boord van schepen worden de radars gevoed met behulp van wisselstroomom vormers. De radar in Galle werd gevoed uit een diesel-generator die wisselspanning op wekte. De wisselstroomomvormers waren echter wel meegeleverd met de 79B radar maar ze werden niet gebruikt. Hr.Ms. Sumatra was ontsnapt uit de Neder lands Indische wateren en lag in Bombay. Staal kreeg tot taak deze omvormers te gaan installeren aan boord van de Sumatra ter voorbereiding van verdere modernisering. Naast de Sumatra lag er ook nog een Nederlandse onderzeeboot in Bombay. Van deze onderzeeboot functioneerde de luister- apparatuur, het zogenaamde Gruppen- horchgerat, niet naar behoren. In verband met in de Duitse taal geschreven handboe ken zag de dockyard geen kans deze appa ratuur te repareren. Ondanks het gebrek aan reserve-onderdelen bleek het toch mogelijk deze apparatuur weer aan het draaien te krijgen. Intussen was op de 'site' bij Galle aangeko- 16

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 16