Drijvervliegtuig Macchi Castoldi MC 72. Mu; Leonardo Da Vinei, Milaan. vliegtuigen. Aangezien het ontwikkelen van een vliegtuigmotor in die jaren ongeveer vier k vijf jaar in beslag nam, greep men weer terug naar de dubbelmotor. Een dubbelmotor in lijn dook nog éénmaal op in de automobielbouw, als in 1936 Voisin uit twee bestaande zes cylinder motoren in lijn door de tandemconstructie tot een 12 cylinder in lijn kwam. De motor was zo lang, dat de laatste twee cylinders naast de be stuurdersplaats eindigden. De krachtafname vond hier niet in het midden doch aan het uiteinde plaats. Van de 'Aerodine' genoemde coupé welke 200 km/h liep werden weinig exemplaren gebouwd. Om aan de grote lengte van tandemcon structie te ontkomen paste men bij Daimler Benz de parallelconstructie toe, waarbij twee 12 cylinder V 60° motoren door een 44° tussenvoeging tot een 24 cylinder met 2 krukassen voerde. De met hangende cylin ders uitgevoerde motor bezat een klauwkop- i Nazionale della Scienza a della Technica Foto: P. Heuperman peling welke in geval van storing één der motordelen kon ontkoppelen. Zij werden ingebouwd in het Heinkel re cordvliegtuig He 119, in de romp-midden met een lange propelloras aan de bestuurder voorbij en in de Heinkel He 177 in gondels in de vleugels. Bij eenmotorige vliegtuigen was de inbouw op de gebruikelijke wijze niet geschikt, aangezien de afmetingen en het gewicht een goed manoevreren uiterst be moeilijkte. Voor militaire vliegtuigen was in verband met het onderhoud te velde in die djd de middenmotor niet zo geschikt. De Bell Airacobra en het prototype van onze Koolhoven FK 55 waren hiervan het voor beeld. Alhoewel de problemen met de Daimler Benz motoren van de Heinkel He 17 7 niet de schuld waren van de vele motorbranden, waardoor het vliegtuig 'Reichsfeuerzeug' werd genoemd, wilde men toch weer tot een viermotorige constructie, de He 277 komen, welke echter nooit in productie werd ge- 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 17