nomen. De onjuiste constructie van de motorgondels en de onjuiste plaatsing van het landingsgestel waren de oorzaken van de gebreken van de Heinkel He 177, welke overigens een uitstekend vliegtuig was. Een dergelijke ontwikkeling vond ook plaats met de tweemotorige Avro Manchester met zijn Rolls Royce Vulture motoren, welke zou voeren tot de Avro Lancaster met de vier beproefde Rolls Royce Merlin in zijn diverse uitvoeringen. De Rolls Royce Vulture wordt in de vlieg tuigmotorenliteratuur wel als dubbelmotor van de Kestrell of de Peregrine beschreven. Aangezien de Kestrell en de Peregrine een V 60° constructie bezaten en de Vulture een X 90° was, ligt het meer voor de hand dat alleen de motorblokken in de constructie zijn betrokken, zoals dat bij Hispano Suiza X motoren ook wel voorkwam. De boring/slag verhouding van 127 mm/139 mm bezaten zowel de Kestrell, de Peregrine, als de Vulture. De tegenvallende prestaties tegen over het steeds verder ontwikkelen van de Merlin betekende het einde van de Vulture productie. In Amerika ontstond uit twee Lycoming 12 cylinder boxermotoren van het type O 1230 de 24 cylinder H motor van het type V 1710 de 24 cylinder type V 3420 als dubbel W met Daimler Benz DB 606 dubbelmotor. Auto und Technik Museum, Sinsheim. Foto: P. Heuperman

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 18