Redaktioneel Berging na bijna 30 jaar? In september j.l. werd in het Verenigd Koninkrijk herdacht, dat 50 jaar geleden de Slag om Engeland werd geleverd. Dit feit leverde de inspiratie voor vele artikelen in even zo veel tijdschriften. Ook de 'Nieuwsbrief gaat hier niet aan voorbij: Wij ontvingen twee artikelen, die de Slag om Engeland als onderwerp hebben. Beide artikelen zijn in dit nummer geplaatst, daar beide, ondanks dat het onderwerp overeenkomt, goed leesbaar zijn en zeer wel naast elkaar kunnen staan. HGB Op 28 juli van het jaar 1962 verongelukte een Nederlandse Luchtmacht Dakota, de X- 11, in het rotsachtige en ontoegankelijke Carstensgebergte op Nieuw-Guinea. Alle acht De X-11 in betere tijden, hier nog getooid met de squadronregistratie ZU uit de vijftiger jaren. 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1990 | | pagina 3