i II De 'schavotwagen', waarmee de bemanningen naar hun vliegtuigen werden gebracht. personeel was natuurlijk al eerder op de hoogte gesteld van de komende missie en de ingedeelde vliegtuigen stonden kant en klaar met de juiste bewapening en hoeveelheid brandstof zodat na een snelle 'walkaround inspection' alle bemanningsleden hun plaats innamen en gespannen wachtten totdat ze de motoren van de leider horen opstarten waarop ook zij in actie komen, de motoren starten en uit-taxiën naar de startbaan. Spoedig staan de vier Mitchell's, twee aan twee, op de kop van de baan opgesteld en na een groen licht van de toren starten zij met een bulderend geweld en een zeer geringe tussenruimte op weg naar een nieuw avon tuur. Op 2000 ft wordt 'afgeleveld' en alle mitrail leurs worden met een kort salvo getest, over de intercom wordt verslag uitgebracht en dan gaat de vlucht in gespannen stilte in een geopende gevechtsformatie verder. Als na twee uur vliegen aan de horizon de zuidkust van Timor in zicht komt zet de leider een geleidelijke daling in tot minimum hoogte en geloof me dat was laag. Soms kon je schuimende watersporen zien veroorzaakt door de zuigkracht van de propellers. We vlogen laag om de oostpunt van Timor in de hoop niet door de radar of spotters van de vijand ontdekt te worden en zo doende het element van verrassing geheel aan onze zijde te hebben zodat de japanse jagers niet meer op tijd boven het strijdtoneel konden ver schijnen. We vliegen nu in een geopende rechter- echelon formatie en het is een prachtig gezicht om die Mitchell's laag over het water te zien scheren met zo'n 230 mijl snelheid. Dan zijn daar plotseling de schepen. Ze varen dicht onder de kust met zo'n 400 tot 500 m tussenruimte. In de cockpit gaat alles naar voren en de leider klimt naar 3000 ft, maakt een wijde bocht om de schepen met de bedoeling het afweergeschut aan het vuren te krijgen en dat lukt. Niet alleen van 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 10