Een Gloster Meteor F.Mk.4 van 323 Squadron. GLOSTER METEOR F.Mk.4 In de serie NEDERLANDSE MILITAIRE LUCHTVAART - een uitgave van de Stich ting Vrienden van het MLM en de afd. Luchtvaartkennis - is recentelijk deel 7 verschenen. Dit deel is gewijd aan de eerste straaljager van de Koninklijke Luchtmacht, de Gloster Meteor F.Mk.4 en is geschreven door Marcel Coenen en Nico Geldhof. Naast de ontwikkelingsgeschiedenis van het toestel wordt uitgebreid ingegaan op de 'loopbaan' van de Meteor 4 bij de KLu. Het boekje is voorzien van een aantal foto's en de levensloop van alle 61 in gebruik geweest zijnde Mk.4 's wordt beschreven. De prijs van dit deel is 5,-. In totaal zijn nu verschenen: deel 1: Fokker D. XXI (le deel); deel 2: Fokker D. VII; deel 3: Convair PBY-5 Catalina; deel 4: De Havilland DH-89 Dominie; deel 5: Farman HF. 20, 22 en F.40; deel 6: Fokker D. XXI (2e deel). Al deze deeltjes zijn alleen te koop in de museum-shop DE BRIK ad. 5,- per stuk. Daar is tevens te koop de verzamelband ad. 15,-. Wilt U de boekwerkjes per post toegezonden hebben, dan dient U per deeltje 8,- over te maken op postgiro 6240039 danwel op bankrekening 30.22.12.248 beide t.n.v. Adm. St. Vrienden v.h. M.L.M. te Amers foort. U dient duidelijk te vermelden om welk(e) deeltje(s) het gaat. De verzamelband kan eveneens per post toegezonden worden, na overmaking van 22,- op een der bovenstaande rekeningen. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 26