De Republic F-84E 50-1827 met de squadronregistratie PP-3 van 311 Sqn. was een van de eerste vier die werden afgeleverd aan de KLu. Foto: Aerohobby Committee for Aeronautics) te Langley, Virginia, waar zich een onbevredigende stabiliteit om de lengteas openbaarde. Tesamen met een alarmerende groei van het gewicht, maakte dit een groot aantal wijzi gingen noodzakelijk. Deze wijzigingen werden in het derde prototype aangebracht, dat vanaf nu XP-84A werd genoemd. Problemen deden zich eveneens voor met de J-35 motor, deze waren ernstig genoeg om het vliegprogramma te vertragen. In december 1945 had de situatie zich zo ontwikkeld, dat Republic Aviation niet meer in staat was de oorspronkelijk gestelde datum voor de eerste vlucht te realiseren. De eerste XP-84 (45-59475) vloog pas voor de eerste keer op 28 februari 1946 op Muroc (nu Edwards AFB) in Californië. De tweede machine (45-59476), eveneens een XP-84, ging in Augustus voor de eerste keer de lucht in. De eerste vluchten lieten zeer bevredigende prestaties zien, terwijl het tweede prototype een nieuw nationaal snel heidsrecord vestigde van 611 mph. Beide XP-84's werden voortgestuwd door de bij General Electric gebouwde J35-GE-7 straal motor, die 3.750 lb stuwdruk leverde. Deze motor werd in de XP-84A vervangen door de Allison J35-A-15, die 4.000 lb leverde. Deze motor werd eveneens geïnstalleerd in de 15 YP-84A's en de productie P-84B's. In de loop van 1946 werden nog twee opdrachten gegeven voor de bouw van respectievelijk 141 en 271 vliegtuigen. Deze opdrachten werden echter ernstig beïnvloed door op een volgende problemen, zodat deze pas in juni 1947 werden beves tigd door een definitief contract, waarbij echter de opdracht voor 271 toestellen werd teruggebracht naar 191 toestellen. Een derde contract voor 154 P-84's werd in oktober 1947 aan Republic gegeven. Een van de hoofd oorzaken van de moeilijk heden, welke in 1946 en 1947 werden ondervonden, lag aan het feit, dat er een ernstig gebrek was aan door de staat te leveren goede straalmotoren. Dit belemmerde aanmerkelijk de volledige ontwikkeling. 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 10