De aanval op Pearl Harbor mag dan in eerste instantie uit een militair oogpunt bewonde ring hebben gewekt, het was feitelijk een misrekening, omdat de Amerikaanse car riers er niet waren en de installaties in tact bleven. De Amerikanen, die reeds door toedoen van president Roosevelt Groot Brittannië en de andere geallieerden in Europa veel materiële steun gaven, gingen niet naar de conferentie tafel, maar verklaarden meteen de Japanners de oorlog. En daarmee kwam het door Yamamoto zo gevreesde industrieel poten tieel verder op gang. In een uitbreiding van de Amerikaanse defensie was namelijk reeds eerder voorzien vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De aanbouw van nieuwe carriers en andere schepen werd nu versneld, de vliegtuigindustrie en andere oorlogsindustrieën kwamen daardoor op volle toeren. Ondertussen vroeg men zich meteen af, wat er op die zondag 7 december 1941, die de geschiedenis zou ingaan als 'the day of infamy', of ook wel genoemd 'the dawn we slept', was fout gegaan. Zoals gezegd, die vraag leeft nog! WIE WEET WAT? Pearl Harbor, de grote marinebasis had in feite twee militaire commandanten. Com mandant van de Pacific Fleet, admiraal Kimmel was belast met het opereren en onderhouden van de vloot, waarvoor facili teiten werden geboden door de comman dant van het 14e Naval District. Lt. Generaal Short was Army commandant belast met de verdediging van de eilanden, waar onder de basis Pearl Harbor. Short was ook belast met de luchtverdediging, waartoe hij de Army Air Force op het eiland onder zich had, met de radars en luchtafweer, met als comman dant gen. Majoor Martin van de Army Air Force. Onderling kwamen de admiraal en generaals op gezette tijden bijeen en anders op urgente momenten. Admiraal Kimmel kreeg van de Navy in Washington DC zijn instructies. Van de Army in Washington DC kwamen de instructies voor generaal Short. De verstandhouding tussen hen was wat formeel. Tussen beide krijgsmachtdelen was O US AIRFIELDS MILES The Attack on Oahu. The Strike on Battleship Row. Uit: Pacific War. die, zeker in Washington niet al te best. Dat kwam wellicht doordat de Army Air Force een zelfstandig krijgsmachtdeel wilde worden en de grote voorstanders (zoals Billy Mitchell en anderen) vonden dat de Navy haar langste tijd had gehad. Daarnaast waren er wat verschillen van mening over com mando structuren e.d. Op 26 november 1941 verwierp minister van 18 THE RAID ON PEARL HARBOR December 7, 1941 First Wave (Fuchida) I Second Wave j (Sluma/aki) I j 0850 ho /l\ iiii KILOMETERS 12 0740 ho ?U«c 1941 0945 ho Japanoso attacks and MA! FIWA WHEELER FIELD KANEOHE BELLOWS *r*.\ FIELD Cy\/ ICKAM FIELD HONOLU Destroyers 4U and tender Destroyers ^Phoemx Destroyers tender Detroit V RaleiQh^ Uiah^.X Tangier Sulace Medusa Lurtiss f J t v J J j Aritona Ford Island Tennessee >ü^Veslil Maiylandp)-^ W Virginia Oklahoma Neosho I Saciamenlo y Argonne .J Helenai Oglali/^ Shiw Cacheiol J V/)/) Sional lowers, loui, Fennsylveni Drydock.-<Tc California Avoce I HOCINCPAC O Sumner o Downii Oil iiorag* tankt Minesweepers^ Pearl Harbor FIRS I ATTACK BY TORH600 OOMBfRS

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 18