Vlagofficier Marine Luchtvaartdienst nam afscheid motormerken ook vliegtuigen hebben gebouwd. De viering van 75 jaar Marineluchtvaartdienst geschiedt op de Open Dag die zowel op het Marinevliegkamp De Kooy als op Valkenburg op 5 juni wordt gehouden. Op MVK Valkenburg wordt dan voor het eerst de Dornier 24T gepresenteerd in hangar 6 in de MLD kleuren. De presentatie van de Dornier 24T in het museum staat gepland voor 14 september. Het is de bedoeling om gelijktijdig een expositie te openen met als titel 'Vliegende vaartuigen, varende vliegtuigen'. In de herfstvakantie wordt voor de tiende maal de Nationale Modelbouw Manifestatie georganiseerd die het thema'75 jaar MLD' heeften in verband met het lustrum, grootser dan ooit wordt opgezet. Tenslotte kan ik U mededelen dat het tweede deel van het boek 'En nooit was het stil' van G. Zwanenburg waarschijnlijk uitkomt in het najaar van 1992. De geschiedenis van het Korps Luchtwacht Dienst is niet aanwezig in het museum. Voor het maken van een thema-expositie over dit onderwerp is autenthiek materiaal benodigd en het museum heeft dat niet. Zeer specifiek en opvallend in het Nederlandse landschap waren de uitkijktorens ten behoeve van de luchtwachtposten. Het merendeel daarvan is inmiddels ontmanteld. Mijn vraag derhalve is: WIE WEET EEN TOREN TE STAAN, die nog in een dusdanige conditie verkeert dat hij afgebroken kan worden om opnieuw te worden opgebouwd op het museumterrein of desnoods in de Vreeburghal. Graag Uw reaktie. Rest mij nog U allen een gezond en goed nieuwjaar te wensen. M. Botma Direkteur Militaire Luchtvaart Museum Op 28 november 1991 waren een delegatie van het bestuur en de Directeur van het Militaire Luchtvaart Museum aanwezig bij het afscheid ter gelegenheid van zijn dienstverlating van Commandeur J.W. Stuurman, Souschef Operatiën Marinestaf tevens Vlagofficier Marine Luchtvaartdienst. Lt-Kol Botma en ik hebben Commandeur Stuurman zeer hartelijk bedankt voor de grote belangstelling en medewerking die hij voor het MLM heeft getoond. Zijn persoonlijke inzet heeft daarbij tot zeer concrete resultaten geleid zoals onder andere is gebleken bij het verkrijgen van de Hawker Sea Hawk en de Dornier Do-24T. Ook zijn op zijn initiatief en met zijn hulp vele belangrijke werkzaamheden vanuit de KM en in het bijzonder de MLD ten behoeve van het MLM verricht. Wij prijzen ons gelukkig dat het vertrek van Commandeur Stuurman uit de actieve dienst van de KM geen uit het oog uit het hart ten opzichte van het MLM en onze stichting behoeft te betekenen. H.D. 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 7