NOTITIES UIT HET MUSEUM In de eerste maanden van het nieuwe museumseizoen heeft een actief beleid gericht op het organiseren van aan de luchtvaart gerelateerde evenementen en het bewerkstelligen dat het Militaire Luchtvaart Museum frequent is genoemd in de media en is vertoond op televisie, geresulteerd in een hoog bezoekersaantal. Gedurende de maanden april en mei 1992 was het gemiddeld aantal bezoekers aanmerkelijk hoger in vergelijking tot het vorige jaar en bedroeg eind mei ongeveer 40.000 personen. De meest kenmerkende elementen die hebben bijgedragen aan het bereikte resultaat zijn onder andere: Opening museumjaar 1992 en gelijktijdig opening van een kunstexpositie van Joke Struik met het thema 'Luchtig bekeken'. Uit later gehouden enquêtes is gebleken dat de geconstateerde grote belangstelling voor het museum grotendeels te danken was aan het AVRO televisie programma 'Tussen Kunst en Kitch'. Het programma werd in februari uitgezonden en gaf op zeer vakkundige wijze een goed beeld van het museum gedurende een vier en een halve minuut durende intro. Luchtvaarthobbybeurs. Voor het eerst is op initiatief van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum een twee-daagse luchtvaarthobbybeurs georganiseerd. Door aan het evenement ruime bekendheid te geven in de regionale kranten en omroepen werd de beurs een groot succes en was goed voor 5000 bezoekers. Nationaal museumweekend. In nauwe samenwerking met de Stichting Ondersteuning Musea van de Provincie Utrecht hebben het NOS- en in het bijzonder het NOS- Jeugdjournaal op de vrijdag voorafgaand aan het museumweekend tv-opnames gemaakt. Tijdens de opnames werden kinderen geïnterviewd die compleet met vliegerhelm en vliegeroverall in een NF-5B zaten. Daarnaast werden opnames gemaakt van het werkend landingsgestel, de flaps, de speedbrake, hoogte- en richtingroer enz. De opnames zijn uitgezonden tijdens het jeugdjournaal en tijdens het NOS-journaal op zaterdag 24 april. Het aantal bezoekers gedurende het museumweekend overtrof al onze verwachtingen en bedroeg over beide dagen ruim 6500 personen. Historische Italiaanse motoren. De Italiaanse motorendag was evenals vorig jaar wederom georganiseerd door het museum en het ITAL-Overleg. Voor het eerst waren alle in Nederland bestaande Italiaanse motorclubs vertegenwoordigd. Hoewel infor- 3 ^igggagas%. EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 3