'FIETS' VAN MESSEL 90 JAAR matie over de ITAL-dag alleen in de motorbladen is verstrekt was de opkomst van het publiek bijzonder groot. Meer dan 12.000 bezoekers kwamen op zondag 17 mei naar het museum. In de maand juni was het museum aanwezig op het Marinevliegkamp Valkenburg in verband met het 75-jarig jubileum van de Marineluchtvaartdienst en op de vliegbasis Gilze-Rijen tijdens de Open Dag van de Koninklijke Luchtmacht. Op het Marinevliegkamp Valkenburg stond één hangar het museum ter beschikking die onder andere werd gevuld met museumvliegtuigen uit de reservecollectie. Het pronkstuk in de hangar was de Dornier Do 24T die voor het eerst aan het publiek werd getoond. Het vliegtuig is in orginele kleuren geschilderd door vrijwilligers van de Neptune Association. Medio september wordt de vliegboot overgebracht naar haar definitieve standplaats, het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. M. Botma Direkteur Militaire Luchtvaart Museum Op 30 mei j.l. kwam een groot aantal vrienden en bekenden van de heer G. van Messel naar het Militaire Luchtvaart Museum om de 'Fiets' geluk te wensen met zijn 90ste verjaardag. Te samen met zijn echtgenote nam hij onvermoeid, adrem en met voor iedereen een passend antwoord, de felicitaties in ontvangst. Die kwamen ook van eveneens aan het vliegen verknochte Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, die met zijn komst de avond voor Fiets van Messel nog feestelijker maakte. Vriendschap, achting en bewondering alom voor een man die de luchtvaart, militaire en civiele, gedurende heel veel jaren voortreffe lijk heeft gediend en die het vliegen als werk en als hobby met hart en ziel heeft beoefend en dat tot de dag van vandaag nog doet. Hij begon zijn vliegerloopbaan in 1924 op de vlieghei Soesterberg alwaar hij, afkomstig van het Regiment Wielrijders, snel de bij naam 'Fiets' kreeg. In 1925 behaalde hij zijn militair vliegerbrevet om daarna zijn vlieger carrière te volgen bij de Luchtvaartafdeling, KLM en KNILM. Tijdens de Tweede We reldoorlog vloog hij o.a. speciale opdrachten voor het KNIL en leidde hij in februari 1942 de evacuatie van KNILM-vliegtuigen en - personeel van Java naar Australië. Als hoofd vliegdienst van de Netherlands East Indies Transport Sectie Brisbane en nr. 2 NEI Transport Squadron vloog hij ten behoeve van de 5e Amerikaanse Luchtmacht een groot aantal transport- en nachtkoeriers- vluchten o.a. naar Port Moresby in Nieuw Guinea. Mede met deze achtergrond is Van Messel's belangstelling voor de geschiedenis van de militaire luchtvaart niet verwonderlijk. Zijn aanwezigheid bij vrijwel alle belangrijke evenementen in het Militaire Luchtvaart Museum getuigt hiervan. Het bestuur van de Stichting Vrienden constateerde echter dat deze interesse bij Fiets nog niet tot het 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 4