gers, waaronder capt. James McCudden's 'B' flight van No. 56 Squadron van het Royal Flying Corps (R.F.C.). Na een langdurig gevecht, waarbij Voss zich op sublieme wijze tegen de overmacht teweerstelde, was het tweede luitenant A.P.F. Rhys Davids, die met een goed gerichte vuurstoot een einde maakte aan de ongelijke strijd. De driedek ker kwam neer bij St. Julien, binnen de Britse linies. Normaliter was de Fokker driedekker uitge rust met een Oberursel UR II rotatiemotor van 110 pk, die een copie was van de Franse Le Rhone motor. Een aantal Duitse jacht- vliegers verwisselden, zodra ze daarvoor de kans kregen, de Oberursel voor een buitge maakte Le Rhone. Van Werner Voss is bekend, dat hij persoonlijk meehielp om een Le Rhone motor uit een neergehaalde Britse Nieuport jager te schroeven. De Duitse vliegers prefereerden de Franse motoren om hun betrouwbaarheid, die uitblonk boven de door Oberursel gebouwde copieën. Hoewel de Fokker driedekker van een degelijke constructie was deden zich toch een aantal problemen voor, die nare conse quenties hadden. Zo vormde de bevestiging van de ailerons aan de bovenvleugel één van de zwakke punten. Slordige werkmethoden - met name slechte lijmverbindingen - waren er de oorzaak van dat delen van de vleugel bekleding tijdens de vlucht loslieten. Boven dien kon indringend vocht schade toebren gen aan de vleugelconstructie.De Dr.I/115/ 17 werd op 22 oktober 1917 afgeleverd aan luitenant Heinrich Gontermann van Jasta 15, een man, die reeds 39 luchtoverwinnin gen op zijn naam had. Slechte weersomstan digheden waren er de oorzaak van dat Gontermann eerst op 28 oktober met zijn nieuwe aanwinst de lucht in kon. Zijn tweede vlucht, welke hij de volgende dag maakte vanaf het vliegveld van La Neuville, werd hem noodlottig. Nadat hij op 500 meter hoogte een stuntprogramma was begonnen, bemerkten ooggetuigen dat er iets mis was en dat de machine buiten de controle van de vlieger raakte. De rechter aileron brak van de bovenvleugel af, een gedeelte van de vleu gelbekleding liet los en enkele ribben wer den vernield. Gontermann probeerde nog de machine te landen maar kwam zo hard neer, dat zware schade werd aangericht. Hijzelf werd met ernstige verwondingen naar een hospitaal vervoerd waar hij de dag daarop overleed. Twee dagen na dit ongeval met dodelijke afloop verongelukte luitenant Günther Pastor van Jasta 11 op vrijwel identieke wijze met de Dr.I/121/17. Manfred von Richthofen maakte brokken met de Dr.I/114/17 op 30 oktober 1917, overigens zonder persoonlijk letsel. Door deze en nog andere vervelende ongevallen kon het niet uitblijven dat de Dr.I op 8 november 1917 een vliegverbod werd opgelegd. Fokker had er maar voor te zorgen dat alle mankemen ten uit de wereld werden geholpen. Om streeks de jaarwisseling werd het vliegverbod opgeheven en kon de Dr.I weer naar het front. Alhoewel de machine na de aange brachte verbeteringen veiliger was gewor den, vonden er toch nog wel eens extreme voorvallen plaats. Op 13 maart 1918 deed Lothar von Richthofen - de broer van Manfred - tijdens een luchtgevecht op 4000 meter hoogte een bijzondere ervaring op. Terwijl hij zich in een duikvlucht op een tegenstander concentreerde hoorde hij een luide knal. Waarschijnlijk als gevolg van vijandelijk vuur was de bovenvleugel een eigen leven gaan leiden. De driedekker had van het ene op het andere moment een metamorfose tot tweedekker ondergaan. De machine had nu geen ailerons meer en kon alleen rechtuit vliegen. Om een hoogspan ningsleiding te ontwijken probeerde Lothar von Richthofen een bocht te maken, wat mislukte. Na de crash werd hij met hoofd- en beenverwondingen enige tijd in een hospi taal opgenomen. Van Manfred von Richthofen, die 80 over winningen boekte, wordt vaak beweerd dat hij al zijn successen met de Fokker Dr.I heeft behaald. In werkelijkheid heeft hij vanaf zijn 60e zege constant de driedekker gevlogen. Vóór die tijd maakte hij voornamelijk ge bruik van Albatros jachtvliegtuigen. Vanaf 17 september 1917 heeft Von Richthofen met zeven verschillende Fokker driedekkers aan luchtgevechten deelgenomen, nl. de F.I/ 102/17, Dr.I/114/17, Dr.I/127/17, Dr.I/141/ 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 21