ontwikkeling van de Nederlandse militaire luchtvaart en de opbouw van de LVA. Na zijn ontslagname komt zijn civiele loopbaan aan de orde, waaronder zijn relatie met de N.V. Nationale Vliegtuig Industrie (N.V.I.). Een boek over de mens in de luchtvaart, uitgegeven door de Sectie Luchtmachthisto rie van de Luchtmachtstaf en verkrijgbaar in 'De Brik' voor 25,-. HGB LUCHTVAARTKALENDER 1993 Na vier voorafgaande succesvolle kalenders, is zojuist de de Luchtvaartkalender 1993 verschenen. De kalender 1992 is door het vakblad 'Graficus' (dec. 1991 nr.50) beoordeeld als één van de mooiste (Luchtvaart)kalenders van dit moment. De Luchtvaartkalender 1993 gaat op een nog beter niveau door met als théma 'De MLD toen en nu'. De kalender bestrijkt 75 MLD-jaren en is dientengevolge voorzien van dertien schitte rende foto's waarvan negen in authentieke kleuren. De getoonde vliegtuigen hebben allen hun waarde bewezen in dienst van de MLD. Een gedeelte van het fotomateriaal is afkomstig uit privé-archief en niet eerder gepubliceerd. Het overige foto- en diamateriaal is weder om afkomstig van de Afdeling Maritieme Historie en de Audiovisuele Dienst van de Koninklijke Marine. Medewerking is ver leend door de Marinevoorlichtingsdienst, de heren P.P. Staal en J. Zwijnenburg en uitgeverij/drukkerij Verhagen. De kalender wordt uitgebracht door Korbee: promotie marineluchtvaartdienst, te Rijnsburg. Het kalenderformaat is 30 x 25 cm, het formaat van de foto's is 28 x 18 cm. Bij de foto's worden per vliegtuigtype enkele histo rische feiten gegeven, er is tevens ruimte voor een memo. De kalender is nu voorzien van een spiraal ringband en is moeiteloos om te slaan. De prijs van de Luchtvaartkalender 1993 is 20,-. Deze unieke kalender is verkrijgbaar bij de scheepstoko's van MKV Valkenburg, MKV De Kooy, Admiraliteit, Defensievoorlich tingscentrum te Den Haag, de winkel van de Stichting Vrienden van het Militaire Lucht vaart Museum 'De Brik' te Soesterberg, het Aviodome en de Luchtvaart Hobby Shop te Aalsmeerderbrug. Eveneens is de kalender verkrijgbaar door een bedrag van 20,- (incl. verzending) over te maken op postgiro 2567434 t.n.v. Korbee: promotie MLD te Rijnsburg, onder vermel ding: Kalender 1993. P. Korbee UITGIFTE GELEGENHEIDSENVELOPPE In de serie enveloppen over de Nederlandse militaire luchtvaart historie, een uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum en de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, is op 1 oktober j.l. de 18e enveloppe verschenen. Deze enveloppe is gewijd aan de Fokker S-11 Instructor. FILATELISTISCHE GEGEVENS: Enveloppe: 100 grams papier, formaat 10x19 cm, vier kleurendruk. Frankering: Frankeerzegel, 100 jaar Munt- en Penningkunde, waarde 70 cent. Stempels: PTT handstempel Soesterberg, 1 oktober 1992, 10.00 uur en Militaire Lucht vaart Museum. ïnsluiter: Historisch overzicht van de Fokker S-ll Instructor. Bestellingen: Door storting van 7,- per stuk op postbanknummer 413222 of bankreke ning 50.42.06.508 ten name van H.J. dejong te Spijkenisse, onder vermelding van 'enve loppe nr. 18'. De enveloppe wordt onder couvert verzon den. Het is tevens mogelijk deze aangete- 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 26