kend te ontvangen. De prijs bedraagt dan 13,50 (gaarne vermelden op Uw giro- of bankoverschrijving). Indien een enveloppe is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort. De nummers 4 (Fokker C-X), 5 (Glenn Martin 139W), 6 (Dornier Do-24), 7 (Fokker D.XXI), 8 (Fokker D.VII), 9 (KLu-75), 10 (Consolidated Catalina), 11 (Brewster Buffa lo), 12 (B- 25 Mitchell), 13 (Fokker C.XIVW), 15 (Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, 50 jaar vlieger), 16 (Koolhoven FK-51) en 17 (Lockheed Lodestar), zijn nog in beperkte mate verkrijgbaar ad. ƒ8,- per stuk. UITGIFTE GELEGENHEIDSENVELOPPE NR. 19 MVK DE KOOY In de serie enveloppen uitgegeven door de Traditiekamer van de Marineluchtvaart dienst zal op 29 oktober 1992 enveloppe nr. 19 MVKK worden uitgegeven welke zal zijn gewijd aan de Sikorsky S-55 (UH-19F), o.a. geopereerd vanaf Hr.Ms. Karei Doorman. FILATELISTISCHE GEGEVENS: Enveloppe: 100 grams papier, formaat 10x19 cm, vier kleurendruk. Frankering: Frankeerzegel 70 cent, Munt- en Penningkunde. Stempel: PTT handstempel Valkenburg (ZH) - 29 oktober 1992, stempel M.V.K. Valken burg en 75-jarig jubileumstempel van de Marine Luchtvaart Dienst. Adressering: Verwijderbaar etiket. Insluiter: Historisch overzicht van de Sikorsky S- 55. Bestelling: Door storting van 6,00 per stuk of 7,00 indien U de enveloppe in een apart couvert wenst te ontvangen, op postgiro 4273720 t.n.v. O.S.& O.-officier bij het M.V.K. De Kooy, postbus 10000, 1780 CA Den Helder met vermelding van het aantal enveloppen nr. 19 MVKK. AANTEKENEN: het is mogelijk de enve loppe aangetekend te laten verzenden, hiervoor moet 7,50 extra worden overge maakt op eerder vermeld postgironummer, dus totaal 13,50. Voor bestellingen die na de uitgiftedatum worden gedaan, dient 7,00 te worden gestort. Bestellingen dienen uiterlijk voor de datum van uitgifte in ons bezit te zijn en zullen in volgorde van binnenkomst worden behan deld. Indien een enveloppe is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort. De verzen ding geschied in de week na de datum van uitgifte. Informatie betreffende verzending: Buro O.S. O. MVK De Kooy, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder. De navolgende enveloppen uit de serie MVK De Kooy zijn nog verkrijgbaar ad. 8,- per stuk incl. verzending: MVKK nummers 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18. Indien U de serie wilt voortzetten en de volgende uitgifte niet wilt missen, gelieve 1,50 over te maken op postgiro 4273720 met vermelding Toezending Nieuwsbrief MVKK. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 27