De vijftigste Nieuwsbrief Gelukwens aan jarige beschermheer Voor U ligt de vijftigste Nieuwsbrief. Een mijlpaal, die eigenlijk geruisloos werd bereikt en waaraan de voorzitter mij subtiel herinnerde met de woorden: ...of het misschien iets voor mij was, een kort woordje over dit "gouden" nummer te schrijven. Reeds op de eerste donateursdag van de Stichting, op 31 oktober 1981, kwam de wens naar voren, regelmatig geïnformeerd te worden over interessante gebeurtenissen en ontwikkelin gen bij het Militaire Luchtvaart Museum. Ook het bestuur voelde de behoefte aan meer con tact met de "vrienden" om o.a. stichtingszaken te kunnen meedelen, reacties op te roepen, ideeën te kunnen spuien etc., daarmee de betrokkenheid van de donateurs bij het Museum en de stichtingsactiviteiten te vergroten. In april 1982 verscheen de eerste Nieuwsbrief, een stenciltje, bestaande uit vijf velletjes A4. Al snel was de Nieuwsbrief niet meer weg te denken, voor de "vrienden" was het het contact met de Stichting en het Museum. Onder de enthousiaste redactie van Jan Algera in de pioniersja ren, werd de inhoud steeds gevarieerder en het uiterlijk aantrekkelijker en werd het een echt kwartaalblad. In 1987 werd de overstap gemaakt naar het huidige formaat, waarvan nu, dank zij een gesta dige groei van het aantal "vrienden", al bijna duizend exemplaren per nummer worden ver spreid. Dank zij een vaste kern van "Nieuwsbrief-schrijvers" is de redactie wat betreft de hoeveelheid "kopij", nooit echt in de problemen gekomen, al was de reserve soms minimaal. Uiteraard leeft de wens de Nieuwsbrief zo gevarieerd mogelijk te houden, maar dat kan alleen met Uw bijdrage. En dan zie ik de volgende vijfig met veel vertrouwen tegemoet. Hans Berfelo Mede uit Uw naam heb ik onze beschermheer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, onze hartelijke gelukwensen aangeboden met zijn verjaardag, 29 juni j.l. Naar aanleiding daarvan ontving ik een telegram met de volgende inhoud: "Mijn heel harte lijke dank - Bernhard" HD 3 ■*«g£gag«*. EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1994 | | pagina 3