De Convair F-102A Delta Dagger 56-0980 in de landing op Soesterberg. van Nederlandse radio controllers, dit omdat het 32nd in Nederland ook met Nederlandse controllers werkten. De Richard I Bong tro fee werd aan het 32nd geschonken voor het feit dat voor het eerst de competitie gewon nen werd door een unit van overzee. Ook leverde de overwinning van de competitie en het feit dat het 32nd haar eigen vliegtuigen naar en van Florida had overgevlogen het squadron haar eerste Hughes Achievement Award op. Tijdens 1966 en 1967 werd het 32nd eerste in de NATO/AFCENT Air Defense Competi tion. In 1967 werden zes kisten op de vliegba sis Erding in Duitsland op alarm geplaatst, dit omdat er een Mig 17 was geland in zuid- Duitsland. In 1968 werd het 32nd winnaar in de "Loadeo" op Lakenheath in Engeland. De "Loadeo" is het bewapenen van een vliegtuig in competitie verband. Tijdens de gehele F-102 periode was het 32nd ondergebracht bij het 86th Air Division Foto: MAP op de Vliegbasis Ramstein in Duitsland. In november 1968 werd het 86st opgeheven en viel het squadron rechtstreeks onder het commando van cle 17th Air Force. De kleuren op de vliegtuigen veranderden om de twee a drie jaar. Eerst vlogen de F- 102's met een rood-wit- blauwe staart. Hier werd het embleem aan toegevoegd en rood- wit-blauwe klompjes op de neus. In 1963 werd de rood-wit-blauwe staart verwijderd. Deze kleuren kwamen terug op de deuren van het remparachutecompartiment. In 1965 werd op de staart een horizontale wit- groen-witte band aangebracht met daarin het 32nd embleem. De rood-wit-blauwe para chutedeurtjes bleven tijdens deze periode nog bestaan. In 1965 werd begonnen met de invoering (helaas) van het camouflage patroon, bruin, donkergroen en licht groen. Tot aan de komst van de F-4E Phantom, ble ven de F-102's vliegen in deze kleuren. Een groot probleem voor toenmalige spotters was dat je aan de camouflage niet kon zien of de 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 17