Het motorblok van de P-40N van L. Haye, 25 km ten Z-0 van Merauke (1994). gevechtsverliezen. Het onderzoek concen treerde zich op die toestellen die relatief onbeschadigd aan de grond waren gezet of in ondiep water geland. Bestudering van archiefmateriaal, luchtfo to's, kaarten en interviews met oud-vliegers van het squadron leverden een tiental moge lijke locaties op. Rond Merauke (Nieuw-Gui- nea) waren de P-40's van Sgt Verdier, Sgt Pel smaker, Lt de Czismazia en Sgt Haye neerge komen. Met name de toestellen van Verdier en Haye leken interessant, beide waren op het strand neergezet. Haye besloot op 30 augustus 1944 een noodlanding te maken ten zuiden van Merauke toen hij een motor storing kreeg. Hij wilde op het strand lan den, maar zette zijn P-4Ö toch maar in het moeras om niet het risico te lopen een Papoea 'aan te vliegen'. Het toestel zakte tot z'n vleugels in de modder en hij wachtte de komst van een reddingbootje af. Verdier schreef in zijn rapport van 19 september 1944 over zijn ongeluk: "below me was a good stretch of beach, but my speed was too high and I overshot. I could see only through the right-hand side of the windscreen, but saw the river. Too late I noticed the plane was near the trees, the wingtip hit a coconuttree and collapsed. The plane skidded for 100 yards before it stopped". Bij de aanval op luchtafweerstellingen nabij Sorong (18 juli 1945) kreeg de P-40 van Vdg Esser treffers in de motor en moest hij zijn toestel in ondiep water neerzetten. Zijn maats bleven boven hem hangen tot een Amerikaanse B-17G een rubberboot met bui tenboordmotor kwam afwerpen. Bij een van de laatste aanvallen van de oor log, op 1 augustus 1945, werden bij Manok- wari maar liefst zes P-40's getroffen. Sgt Hir- cles stortte brandend in het doelgebied neer, de It's Fokkinga en Bakhuys Roozeboom moesten buiten de haven van Manokwari ditchen, en Braameyer, Verbon en Greene maakten noodlandingen op het vliegveld Noemfoer. Van al deze toestellen was de locatie bij bena dering bekend uit het archiefmateriaal. Tij- 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 6