<3^ IRIAN JAYA PAPUA NEW ARAFURA SEA voor de P-40 van Verdier te onderzoeken en nogmaals die van Esser te zoeken, gewenst zijn. Hierin kunnen dan ook twee locaties worden meegenomen waar ook P-40's zijn gerapporteerd, zij het waarschijnlijk van een Australisch squadron. De zoektocht naar cle Kittyhawks van het 120e squadron ML-KNIL is een project dat zeer tot cle verbeelding spreekt. Een stukje onbekende militaire luchtvaart geschiedenis wordt extra belicht en het onderzoek in de wateren en jungles van Nieuw-Guinea kan nog verborgen schatten opleveren. Bas Kreiiger, Conservator Militaire Luchtvaart Museum 8 •*C Noem foor li >1^L O'O» SoridoCU SC_/ Mokmcr^ Mm Sematc .rn' Sorone ?f iel man Ransiki Moeini Q Wakde Is Hollandia OÖ.^eniani O Cyclops Moneo-.ali •»- Saenn Babo Oiawiri Uiarom Docra^'* Doclah l.etlocar f® 1 anggoerj "v f f-'aan I Ha Doka Timoer Doka Barai Trangan Selaroc

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 8