Een uiterst gewaagde ontsnapping van een dapper R.A.F. officier De heer Ger Roos heeft na de oorlog bij de luchtmacht gediend en heeft met de straalja gers uit die tijd gevlogen en is getraind in de vliegtrainers. Thans vliegt hij met de Harvard van het MLM. Hij test de trainers van het museum. Op basis van zijn bevindingen wor den de instellingen verder verfijnd door ondergetekende. Om de trainers goed werkend te houden zijn voortdurend, net als vroeger, bijregeling en kleine reparaties nodig. Indien het museum de trainers wil gaan gebruiken voor instruc tie bijvoorbeeld aan geïnteresseerde dona teurs, zou er tenminste nog een afregelaar aanwezig moeten zijn. Iedereen met techni sche belangstelling kan in korte tijd het vak leren. Ook een elektronicus op de hoogte van radiobuis technieken is nodig. Indien onder de donateurs belangstellenden aanwe zig zijn worden zij verzocht contact op te nemen met de conservator, de heer Kreuger. H.Jaspers Postbus 57, 4859 ZH Bavel Tel. 0161 - 431878 Toen 320 squadron van de MLD in 1943 op B-25 Mitchells overging, kwam het onder operationeel bevel van AIR VICE MARSHAL SIR BASIL EMBRY, com mandant van No. TWO GROUP Royal Air Force te staan. Sir Basil was reeds in die tijd een legendarische figuur. In de Tweede wereldoorlog vloog hij vele gewaagde operaties tijdens de Noorse campagne en in de meidagen 1940 over België en Frankrijk met Blenheims van No. TWO GROUP Bomber Com mand, vliegtuigen die door zijn toedoen betere bewapening kregen, en zo een betere overlevingskans hadden. Zijn naam kreeg hij niet alleen door de geweldige inzet, die hij immer toen toonde, die naam vestigde hij door zijn spectaculaire ontsnapping uit de handen van de Duitsers in 1940 en zijn ver richtingen erna. Over zijn ontsnapping hieronder een relaas. Op 27 mei 1940 was wing commander Embry van 107 squadron met een Blenheim op ope raties tegen de Duitsers, die in Frankrijk in opmars waren. Boven St. Omer werd hij beschoten, zijn schutter lag dood in de mitrailleurkoepel; hij en zijn waarnemer sprongen nog net op tijd en kwamen geschei den neer. Embry kwam met een schotwond aan zijn been in een boomgaard terecht, die vergeven bleek te zijn van Duitsers. Ontsnap pen was niet mogelijk. Toen de Duitsers wis ten dat hij wing commander (=lt.kol.) was, behandelden zij hem met veel égards door hem met de persoonlijke stafauto van gene raal Guderian, bevelhebber van de Duitse Pantsers, naar diens hoofdkwartier te bren gen, waar hij een vloeiend Engels sprekende Duitse officier voor liaison kreeg, met wie hij een uitstekend diner at. Gehoopt werd zo uit Embry informatie te krijgen, doch die wist zulke indianenverhalen te vertellen, dat hij de Duitser in verlegenheid bracht. De volgen de dag werd hem te verstaan gegeven, dat hij geen aparte status meer had en weldra werd hij in een smerige kooi met andere krijgsge vangenen geplaatst, waarbij zijn schoenen hem werden afgepakt om ontsnappen moei lijker te maken. Na een paar dagen moesten zij zwaar bewaakt in een grote colonne naar een krijgsgevangenkamp afmarcheren. Bij 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 11