Inlichtingen: H.J. de Jong, P. de Hooghstraat 19, 3202 TW Spijkenisse, tel. 0181-612843. FDC REÜNIES NR. 7 Op 26 april 1996, zal door FDC REÜNIES in samenwerking met PROMOTIE MARINE REÜNIES (PROMARES) de zevende genummerde gelegenheidsenveloppe wor den uitgegeven, gewijd aan de Oud-Engelse Torpedobootjagers, die in de jaren vijftig dienst hebben gedaan bij de Koninklijke Marine. Filatelistische gegevens: Enveloppen: 100 grams papier, formaat 10xl9cm, vierkleurendruk. Frankering: Frankeerzegel Johannes Vermeer 70 cent. Stempel: P.T.T. handstempel Amsterdam. Adressering: Verwijderbaar etiket. Insluiter: Historisch overzicht van de Oud Engelse Torpedobootjagers. Bestellingen: Door storting van 6,00 per stuk op Postbanknummer 2677677 t.n.v. FDC REÜNIES te Schagen, met vermelding van 'FDC nr. 7'. Indien verzending in apart cou vert gewenst is, 7,00 per stuk. Bestellingen dienen uiterlijk vóór 20 april a.s. in ons bezit te zijn. Bestellingen na de sluitingsdatum dienen te worden verhoogd met 1,00 per enveloppe. De verzending geschiedt in de week na de datum van uitgifte. De navolgende enveloppen uit de serie FDC REÜNIES zijn nog verkrijgbaar: nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 voor 7,00 per stuk incl. ver zend- en administratiekosten. Bestellingen: het verschuldigde bedrag over maken op bovenvermeld Postbanknummer met vermelding welke enveloppe(n) u be stelt. FDC REÜNIES NR. 8 Op 28 juni 1996, zal door FDC REÜNIES in samenwerking met de Algemene Vereniging Oud-Personeel van de Koninklijke Marine (AVOM) de achtste genummerde gelegen heidsenveloppe worden uitgegeven, gewijd aan de landelijke contactdag tevens 2e lus trum van de vereniging op het Marine Havencomplex te Den Helder. Filatelistische gegevens: Enveloppen100 grams papier, formaat 10 x 19 cm, vierkleurendruk. Frankering: Frankeerzegel 'Vakantie' 70 cent. Stempel: Filatelie-loketstempel Den Helder. Adressering: Verwijderbaar etiket. Insluiter: Historisch overzicht van de A.V.O.M. Bestellingen: Door storting van 6,00 per stuk op Postbanknummer 2677677 t.n.v. FDC REÜNIES te Schagen, met vermelding van 'FDC nr. 8'. Indien verzending in apart cou vert gewenst is, 7,00 per stuk. Bestellingen dienen uiterlijk vóór 28 juni a.s. in ons bezit te zijn. Bestellingen na de slui tingsdatum dienen te worden verhoogd met 1,00 per enveloppe. De verzending geschiedt in de week na de datum van uitgifte. De navolgende enveloppen uit de serie FDC REÜNIES zijn nog verkrijgbaar: nummers 1, 2, 3, 4, 5 6 en 7 voor 7,00 per stuk incl. ver zend- en administratiekosten. Bestellingen: het verschuldigde bedrag over maken op bovenvermeld Postbanknummer met vermelding welke enveloppe(n) u bestelt. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 27