Notities uit het Museum EXPOSITIE "VOOR VRIJ? CONTACT? STARTEN MAAR" Ondanks een ongebruikelijk tijdstip waarop de opening plaatsvond, namelijk op 29 maart om 19.30 uur, was er veel belangstelling voor de expositie over flightsimulators, die door de Presi dent van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, de heer B. Baksteen werd ge opend. Bij de voorbereiding is het altijd weer plezierig te ervaren dat iemand met zeer drukke werkzaamheden zich bereid verklaart om in een museum een expositie te willen openen zon der daarvoor een vergoeding te vragen. Hartelijk dank mijnheer Baksteen voor Uw bereidwil ligheid en voor de voortreffelijke wijze waarop U de tentoonstelling opende. Veel belangstelling van genodigden, die in een geanimeerde sfeer en in tegenwoordigheid van de Plaatsvervangend Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, de Generaal-Majoor A.P.A. de Een van de flightsimulators 'in vol bedrijf'. 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 3