NOTEN 11a. 1-13/142 0.908; 1-13/163 0.920; 1-18/168 0.893; 1-15/165 0.909. fw is met de afstand gewogen gemiddelde van 4 trajecten. Ie traject 7u00m x 129 mpu 903 mis. Somafstand is 2.568 mis 2 mis voor taxi start van Lae. 16. C.L. Johnson, Ingenieur van Lockheed Aircraft Burbank, Cal. P. Mantz. Technisch adviseur van Amelia Earhart. 17. Cijfers van o.m. artikel van D. Strippel in het huisorgaan van Lockheed "Horizons", R. Blay, jaargang 1988, pp. 23-36. Ook in aantekeningen van onderzoek. Purdue. 18. 2 x 550 pk Pratt Whitney Wasp, s/n 6149 en 6150. 19. Aankomsttijd Nukumanu Eilanden. Door eerst voor het werkelijke weerbeeld (wind oost 25 mpu) en de werkelijke grondsnelheid (117 mpu) de T.A.S. vector te berekenen op 142 mpu en die op te nemen in het vectorbeeld voor de weervoorspelling waarmee E. Noonan de vlucht uitvoert, wordt uit het twee maal toepassen van de cosinus regel één vierkants vergelijking verkregen met als oplossing Vg 129 mpu. Dat was dus de voorgenomen grondsnelheid in het traject Lae - Nukumanu. De afstand is 874 mijl, zodat de oorspronkelijke aankomsttijd boven Nukumanu 06:47 CCT was. De werkelijke aankomsttijd daar was 07:30 GCT. zodat de vlucht toen 43 minuten vertraging had opgelopen. 20. De bemanning van de NR16020 heeft niets meegedeeld over enig vluchtplan en een eventu ele omwegroute over het richtpunt bij Nauru. In de nadagen van het luchtvaart avonturisme was een rondvlucht om de Aarde op zich geen groot nieuws meer. Om de publiciteit te vergroten werd de tocht gemaakt over zo direct mogelijk om de evenaar gelegen gebieden. De grote publiciteit moest komen van het traject Lae - Howland, dat in beginsel als één directe grootcirkelvlueht van 2.586 mijl kon worden uitgevoerd. Amelia zelf had die publiciteit nodig, maar ook Noonan, die na de reis een navigatieschool wilde stich ten. Hij was 44 jaar, was juist hertrouwd en had geen werk nadat hij als navigator ontslag nam bij Pan American Airways. De omwegroute langs Nauru was in verhouding tot de directe grootcirkel route veel veiliger, omdat ze gevlogen kon worden in één geografische breedte over 766 mijl. Met in de meridi aan komende sterren, waarvan maar één per observatie nodig was, kon de breedte voortdu rend worden gecontroleerd en Tabiteuea zonder complicaties worden aangevlogen door de route om de oost te nemen op de zuidelijke 1°23' parallel die over Nikunau Atol gaat. Met behulp van sterren westelijk en oostelijk van de meridiaan kon bovendien de lengte worden bepaald uit een één sters waarneming (voor navigators, oude stijl: met de formule van Douwes/Borda), zodat de route Nauru - Nikunau met gefixeerde posities kon worden bevei ligd. Ook afstanden konden nauwkeurig worden gemeten; op de l°23'parallel geldt d (A A/.cos 1°23,.0):60' x 69.15 mis (H.O.nr.9, Tab.6, p. 122), zodat d 1.15216A V mijl tussen willekeurige meridianen. Omdat het richtpunt bij Nauru bereikt werd te 10:33:12 GCT lagen daarmee de D.R. aankomsttijden op het traject Nauru - Nikunau vast: Nauru R.P. 0 10:33:12 Nauru Isl. 110 11:56:19 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 22