24. Itasca rapport p.36 25. Itasca rapport p. 19 26. Itasca rapport p. 19 27. Telegram Itasca aan Cdr. San Francisco Div. USCG, juli 2, 1937. U.S. Naval Archives. 28. "Ontario" op ligplaats Z.B.03°09'; O.L.165°06'. (20)377 (17)702 1110 18 mpu. 29. 2,55 mpg vs. 2,49 mpg. Na 19:00 GCT werd het vliegtuig gevlogen in dwarswind zodat de kop- windvector veel kleiner was dan de baanvector van de wind. 30. Zie noot 19 voor berekening van de plan C vs. plan D vertraging. 31Pos. 10. Voor het "A"-plan kon de laatste te fixeren positie op het keerpunt genomen worden. Daar was zonsopgang te 17:49:18 GCT, hetzelfde tijdstip als voor Howland A.P. dat met het keerpunt op één 157°-337° positielijn lag. Het is mogelijk dat de herberekening voor 18:00 GCT zonsopgang op een geheel ander punt van de vliegroute Noonan parten heeft gespeeld. Het keerpunt is veel beter gedefinieerd dan enig ander punt op de aanvliegroute waardoor het zich astronomisch beter liet controleren. 32. Thompson van de "Itasca" verwachtte Amelia eveneens te 18:30 GCT boven Howland. 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 24