EEN KLAP VOOR DE HISTORISCHE LUCHTVAART. Op woensdag 25 september werd Nederland opgeschrikt door het verongelukken van de DC-3 PH-DDA, de ruim een halve eeuw oude Dakota van de Dutch Dakota Association. Zoals zo velen uit de Nederlandse samenleving deden, heeft ook onze Stichting Vrienden blijk gegeven van het diepgevoelde medeleven met de omgekomen bemanningsleden en passagiers en de Voorzitter van de Association gecondoleerd met het dramatische ongeval en het grote verlies. Voor de DDA betekent dat verlies in de eerste plaats natuurlijk de dood van zo velen aan boord van het vliegtuig voor wie zij de zorg had en meer direct van zes van haar medewer kers. Maar ook betekent het, dat het resultaat van jarenlange enthousiaste inzet en hard werken verloren is gegaan en daarmee het bewijs dat het vliegen met traditionele vliegtui gen een stuk historie en een ontwikkeling in de luchtvaart weergeeft en zeer velen aan spreekt. In die zin is er sprake van een verlies voor de historische luchtvaart. Niets afdoend aan de waarde van statische historische luchtvaart collecties, heeft de DDA de dynamiek van het vliegend verleden willen demonstreren. Het ongeval met de PH- DDA is een triest en aangrijpend voorval op die weg, die daarmee hopelijk niet zijn eind punt vond. Die afweging vereist veel sterkte. Dieters 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 3