De FS740 al in Nederlandse kleuren, maar nog met de Engelse staartkleuren. Deze Havard wordt de B-17. Het uitblijven van de nieuwbouwopdracht was te wijten aan twee nieuwe en zich vrij plotseling voordoende kwesties. Allereerst zorgde een aanbod van de North American Aviation, Inc. om 25 Harvards te leveren tegen een stukprijs van S 16,500.- voor een hernieuwde bezinning t.a.v. de vereiste Harvard-aanvulling. In verge lijking met de nieuwwaarde k $63,0u0.- per stuk was hier sprake van een uiterst voordelig aanbod! Indien Indië van deze offerte wilde pro fiteren, dan moesten hiervoor de nodige dollars door het Indische gouvernement worden gefour neerd"'. De Minister van Financiën kwam nu ter zake van de betaling voor de 50 Harvards tot het voorstel, dat deze door Indië contant verricht diende te worden. Gedeeltelijke aanbetaling in Nederlandse guldens werd niet geaccepteerd. De totale aanschafprijs in dollars werd door hem bepaald door 50 maal de aanschafwaarde van een surplus-Harvard k 5,000.- te ver meerderen met de helft van de prijsstijging. Dit resulteerde dus in een bedrag van 50 x [$5,000 x 16,500 - $5,000)] 537.500.-. Op 29 maart 1947 stelde de Minister van Financiën zijn beide ambtgenoten van "Oorlog" en "Marine" op de hoogte omtrent deze Financiële rekenmethodiek17. In afwachting van het ant woord van "Overzeese Gebiedsdelen" werd besloten de verdere verscheping van LSK- Harvards naar Indië voorlopig te stoppen. Doordat kennelijk de benodigde deviezen voor deze aankoop niet direct beschikbaar konden worden gesteld, duurde het tot medio October 1947 eer een bericht van "O.G." werd ontvan gen. Het Indische gouvernement bleek nu bereid aan de gestelde financiële voorwaarden te voldoen, maar zag zich door deviezennood gedwongen de aankoop tot slechts 25 Harvards te beperken. De hiervoor benodigde 268,750.- werden nog diezelfde maand ter beschikking gesteld1". Intussen waren zowel DNLSK als ML/KNIL nog steeds naarstig op zoek naar surplus-Harvards, die misschien tegen nóg voordeliger financiële voorwaarden konden worden aangekocht. Deze hernieuwde pogingen vonden hun oorsprong in bepaalde berichten uit Engelse bron, dat de R.A.F. voornemens zou zijn om 100 ex-Lend - 18

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 18